Znajdź:
  
Jedyny tygodnik regionalny z tradycjami. Rok założenia 1909.
Zaloguj się
Nowe konto
Poniedziałek, 21 stycznia 2019
Agnieszkii
kultura   aktualności   historia   ekologia   medycyna   turystyka   sport   felieton   wizytówki firm   archiwum(450-479)   sprawy społeczne   zdrowie   gospodarka   edukacja   wiadomości   informacje   publicystyka   GMINY I POWIATY   polityka   wywiady   INFORMACJE CZĘSTOCHOWA   INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   finanse   ubezpieczenia   Rolnictwo   Budownictwo   MOTORYZACJA   ROLNICTWO   Z WOKANDY   Gazeta Częstochowa   RODO   FELIETON. CZĘSTOCHOWSKI PATRIOTA   KULTURA / CZĘSTOCHOWA   

  Nr 3 (1402) 2019-01-17
  W NUMERZE:
» Otwarcie budynku schroniska dla bezdomnych w Lubojence
» SŁUŻBA ZDROWIA. Nowy szpital w Częstochowie
» Opłatek Klubu Seniora AZS
» PO INTERWENCJI GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ. Czyszczą miejsca parkingowe
» Koloro na Parkitce
» PIŁKA NOŻNA. Ekstraliga kobiet. VII KOLEJKA – 12.01.2019 r.
»  Więcej pieniędzy na kulturę. Nie ma żadnych cięć
» Spotkania Ladies Night w Cinema City powracają w Nowym Roku!
» Jeszcze w styczniu w Klubie POLITECHNIK
» Sfilmowana historia
» W MUZEUM MONET I MEDALI JANA PAWŁA II. Spektakl teatralny „Ci, co giną, będą siewcami”
» LUTY W KLUBIE POLITECHNIK


r e k l a m a


chemeks rek_in.jpg

Autozamki-2013-11(1x1).jpg

Kulas-internet-2017-3.jpg

autokarowe.jpg

Konstal-2016-01-net.jpg

ban_domy_6 kopia.jpg

MaxBramy-net.jpg

herb_klubu.png

inter.jpg

styks.jpg

RFG Logo 3 Ainter.jpg

chemex.jpg

wagner.jpg

Robotex-net.jpg

PKS_INTE.jpeg

polontex 2016-04 265x351.jpgr e k l a m a
gospodarka
Pod patronatem "Gazety Częstochowskiej". REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE - REGULAMIN KONKURSU “JURAJSKI PRODUKT ROKU” 2016 – XVI
  wersja do druku            wyślij link znajomemu            inne artykuły tego autora
§ 1 Organizatorem Konkursu jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie z siedzibą przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 5 w Częstochowie.


§ 2
Konkurs jest organizowany dla przedsiębiorstw, firm, instytucji, wybitnych osobowości z terenu działalności Izby tj. obejmujący obszar powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański i Miasto Częstochowa.
§ 3
Finałowa Gala Konkurs organizowana jest raz w roku.
§ 4
Przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, osoby zgłaszają wytwarzane przez siebie produkty
i świadczone usługi charakteryzujące się następującymi cechami:
 Nowoczesną technologią,
 Wysoką estetyką,
 Funkcjonalnością i wysoką jakością produktu, usług,
 Innowacyjnością,
 Transferem wiedzy i technologii, zastosowaniem,
 Osiągnięciami we współpracy z przedsiębiorcami regionu,
 Wybitnymi osiągnięciami charakteryzującymi się przydatnością dla środowiska gospodarczego i współpracy na rzecz środowisk biznesu, szkolnictwa zawodowego, akademickiego i samorządu terytorialnego.
§ 5
Przedsiębiorstwo, firma, instytucja, osoba może zgłosić do Konkursu kilka produktów, usług,
projektów lecz wyłącznie jako oddzielne propozycje zgłoszeń.
§ 6
Zgłoszenia produktów i usług można lokować w następujących kategoriach:
 E-technologie, e-usługi,
 Produkt bądź usługa budowlana,
 Produkt przemysłowy,
 Produkt rolno-spożywczy,
 Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł
energii,
 Usługa,
 Produkt inny,
 Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku dot. § 19 Regulaminu,
 Produkt inny (projekty indywidualne, rękodzielnictwo) dot. § 18 Regulaminu,
 Dodatkowe wyróżnienia przyznawane indywidualnie przez RIPH
w Częstochowie dot. § 20 Regulaminu.

§ 7
Warunki udziału w Konkursie:
1. Należy czytelnie wypełnić Kartę Zgłoszenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu oraz dołączyć następujące załączniki:
 Krótką charakterystykę produktu/usługi wg cech wymienionych w § 4;
 Kopie atestów, certyfikatów, świadectw i opinii dotyczących zgłoszonego produktu, usługi (jeśli produkt takie posiada);
 Zdjęcia produktu lub eksponat produktu, (jeżeli wymiary i jego cechy na to pozwalają);
 Deklarację możliwości zaprezentowania produktu, usługi przez przedstawiciela firmy przed Jury podczas jego obrad w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie;
 Zredagowaną notatkę w formie elektronicznej zawierającą opis działalności przedsiębiorstwa, firmy, instytucji, osoby wraz z opisem produktu, usługi zgłaszanej w Konkursie wraz z logo firmy (przesłane w wersji i elektronicznej dobrej jakości). Przesłane materiały zostaną zamieszczone w publikacji poświęconej Laureatom XVI Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku” 2016.
2. Za zgłoszenie udziału w Konkursie należy dokonać wpłaty w łącznej wysokości
1900,00 złotych brutto za każde zgłoszenie. (na koszty udziału składa się kwota 1000,00 zł brutto za zgłoszenie, oraz opłata w wysokości 900,00 zł brutto na pokrycie kosztów związanych z promocją oraz reklamą produktów i usług zgłoszonych do
Konkursu.
3. Wpłaty za udział w Konkursie dokonuje się przelewem na konto Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie:
Numer konta:
89 8980 0009 2011 0071 5760 0001
ESBANK Bank Spółdzielczy
ul. Tysiąclecia 4
97- 500 Radomsko
4. Należy dostarczyć wersję elektroniczną materiałów na płycie CD.
5. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31.10.2016r.
6. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie przelewu bankowego z opłatą za udział w Konkursie.
§ 8
Zgłoszenie oraz dodatkowe materiały należy składać tylko w języku polskim.
§ 9
Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
§ 10
Jury konkursowe wyłoni „JURAJSKI PRODUKT ROKU” na podstawie:

1. Przysłanej Karty zgłoszenia/ankiety wraz z dodatkowymi materiałami dotyczącymi produktu, usługi;
2. Oględzin produktu (jeśli to jest możliwe);
3. Bezpośredniej prezentacji produktu dokonanej przez pracownika firmy przystępującej do Konkursu, mile widziana prezentacja;
4. Uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji dotyczących produktu/usługi.
§ 11
1. Do oceny zgłoszeń Konkursowych Organizator powołuje ekspertów biegłych w kategoriach Konkursu;
2. Do obowiązków ekspertów należy rzetelna i merytoryczna ocena zgłoszeń;
3. Eksperci zobowiązani zostają do zachowania tajemnicy handlowej.
§ 12
1. Jury Konkursu przyzna oddzielne nagrody i wyróżnienia w kategoriach określonych
w § 6.
2. Jeżeli w wymienionych kategoriach nie będzie produktu spełniającego wymagania Konkursu, Jury może odstąpić od nagradzania tej kategorii przesuwając nagrodę/wyróżnianie do innej kategorii.
§ 13
1. Obrady Jury są tajne.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
§ 14
1. Nagrodami w Konkursie będą:
Statuetka oraz informacja promocyjna zamieszczona w mediach, w Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez RIPH w Częstochowie, wydawnictwie okolicznościowym oraz na stronie internetowej Izby.
2. Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu w przypadku ubiegania się o godło promocyjne
TERAZ POLSKA otrzymają rekomendacje i zwolnienie z opłaty rejestracyjnej
w Konkursie TERAZ POLSKA.
3. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienie w danej kategorii. Wyróżniona firma otrzymuje Grawerton.
4. Nagrody i wyróżnienia będą wręczane podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.
§ 15
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali rozdania Nagród „Jurajski Produkt Roku”.
§ 16
Organizator ma obowiązek:
1. Przeprowadzić Konkurs w sposób rzetelny i nie budzący zastrzeżeń organizacyjnych;
2. Dochować tajemnicy handlowej Uczestnika;
3. Do oceny zgłoszeń powołać niekwestionowanych ekspertów;
4. Promować Konkurs i Laureatów w ramach Uroczystości Finałowej Konkursu oraz w mediach i na imprezach promocyjnych Organizatora.

§ 17
Laureaci są zobowiązani i uprawnieni do:
1. Posługiwania się Tytułem, Znakiem Promocyjnym, Statuetką w kontaktach handlowych i wszelkich kampaniach promocyjnych i reklamowych bez ograniczeń czasowych, począwszy od daty uzyskania nagrody (przy logo Konkursu powinien być wpisany rok uzyskania nagrody np. „Jurajski Produkt Roku” 2015).
2. Zakres uprawnień obejmuje prawo oznakowania nagrodzonego produktu lub jego opakowania oraz materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych znakiem Konkursu.
3. Laureaci Konkursu otrzymują rekomendacje pisemne RIPH w Częstochowie podkreślające znaczenie nagrodzonej firmy, instytucji, osoby.
4. Laureaci są zobowiązani dołożyć wszelkich starań dla zwiększania dobrej renomy i sławy Konkursu oraz właściwe wykorzystywać uprawnienia wynikające z Konkursu.
§ 18
Produkt Inny
1. W ramach Konkursu „Jurajski Produkt Roku” Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie postanawia uszczegółowić zakres tematyczny produktów i usług zgłaszanych w kategorii „Produkt Inny”. Jury Konkursu przyzna zwycięzcom
Nagrodę w postaci Statuetki.
2. Celem przyznania Nagród w kategorii „Produkt Inny” jest także wyróżnienie produktów i usług, które są ściśle powiązane ze specyfiką danego regionu, stanowią jego znak promocyjny, przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców i łączą lokalną
społeczność. Odnoszą się również do indywidualnych osiągnięć, którymi szczyci się gmina.
3. Zgłoszeń produktów, usług w kategorii „Produkt Inny” mogą dokonywać przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, osoby ale również osoby fizyczne, których produkt/usługa spełnia kryteria zgłoszenia. Wypełnić należy Kartę Zgłoszenia do Konkursu (załącznik) i dodatkowo określić zakres, w którym mieści się zgłoszony
produkt, usługa.
4. Produkty, usługi, które mogą zostać zgłoszone jako „Produkt Inny” powinny mieścić się w kategoriach :
a) Produkt regionalny,
b) Sztuka ludowa, Rękodzieło,
c) Dorobek kulturalny,
d) Dziedzictwo narodowe,
e) Sektor-Rzemiosła,
f) Rolnictwo Ekologiczne.
oraz inne kategorie produktów, usług nie mieszczące się w pozostałych kategoriach.
5. Przy ocenie zgłoszonych produktów bądź usług będzie brane pod uwagę:
a) specyfika produktu, usługi charakterystyczna dla danego regionu, którego mogą stać
się wizytówką,
b) upowszechnienie wiedzy o możliwościach wykorzystania walorów specyficznych
produktów, usług w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, rzemiosła i przetwórstwa,
c) wpływ wytwarzania produktu, świadczenia usług na aktywizację zawodową lokalnej
społeczności.

6. Zgłoszenie produktu, usługi w kategorii „Produkt Inny” oraz jego promocja podlega opłacie w wysokości 1000 złotych brutto za każde zgłoszenie, płatne na konto Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie (rachunek bankowy podany
w § 7 pkt. 3).
§ 19
1. Jury Konkursu na wniosek Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Częstochowie przyznaje Nagrodę w postaci Statuetki lub Grawertonu jednostkom samorządu terytorialnego w kategorii „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku”. Przy logo Konkursu zostanie wpisany rok uzyskania nagrody np. „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku” 2015.
2. Celem przyznania Nagrody w kategorii „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku” jest wyłonienie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z przedsiębiorcami z ukierunkowaniem na rozwój gospodarczy północnego subregionu województwa śląskiego.
3. Kryterium Konkursu w odniesieniu jednostek samorządowych stanowić będą:
a) ulgi inwestycyjne dla lokalnych przedsiębiorców,
b) ulgi podatkowe dla lokalnych przedsiębiorców,
c) spotkania z przedsiębiorcami – wymiana doświadczeń,
d) szkolenia dla przedsiębiorców,
e) przekaz bieżących informacji dla przedsiębiorców – m.in. postanowień urzędu w kwestii funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wysokości podatków
f) ułatwienia dla przedsiębiorców w uruchamianiu działalności gospodarczej,
g) współpraca z samorządem gospodarczym – realizacja umów i porozumień, udział przedstawicieli samorządu terytorialnego w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez RIPH,
h) wspieranie lokalnych przedsiębiorców w zakresie stosowania Ustawy Zamówień Publicznych i rekomendowania regionalnych firm jako wykonawców inwestycji,
i) wysokość środków unijnych zaangażowanych w realizację projektów we wspólnych działaniach ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców
i przedsiębiorców zrzeszonych w RIPH,
j) przykłady zrealizowanych projektów, zadań z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie,
k) wszelkie inne działania organizowane przez samorząd terytorialny w celu pobudzeniu lokalnej aktywności gospodarczej, ożywieniu ducha przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.
4. Podmiotem uprawnionym do otrzymania Nagrody w kategorii „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku” jest jednostka samorządu terytorialnego z terenu działania Izby tj. Rzeczpospolitej Polski, a szczególnie obszarów obejmujących powiaty: grodzki częstochowski oraz powiaty ziemskie: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański.
5. Wyrażenie woli przystąpienia do Konkursu w kategorii „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku” polega na wypełnieniu deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 2).
6. Wyłonienie najlepszej jednostki samorządu terytorialnego dokonane zostanie podczas obrad Jury Konkursu w oparciu o przesłaną i wypełnioną ankietę do dnia
31.10.2016 r. Wzór Ankiety stanowi Załącznik nr 3.
7. Nagroda w postaci Statuetki lub Grawertonu zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.

8. Zgłoszenia uczestnictwa są potwierdzane na Deklaracji uczestnictwa Jurajski Produkt Roku 2016.
9. Zgłoszenie udziału jednostki samorządu terytorialnego w kategorii „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku” oraz jego promocja podlega opłacie w wysokości 1000,00 złotych brutto za każde zgłoszenie, płatne na konto Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie (rachunek bankowy podany w § 7 pkt. 3).
§ 20
1. Dodatkowo Jury Konkursu na wniosek RIPH w Częstochowie poparty wnioskiem osób zainteresowanych ma prawo przyznać Wyróżnienia osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego rozwoju i promocji regionu.
2. Podmiotami uprawnionymi do występowania o nadanie wyróżnienia są:
a. osoby fizyczne,
b. instytucje państwowe,
c. jednostki samorządu terytorialnego,
d. organizacje społeczne i zawodowe,
e. szkoły, Uczelnie wyższe,
f. inne osoby prawne.
3. Wniosek o nadanie Wyróżnienia powinien zawierać prezentację przebiegu kariery zawodowej lub działalności społecznej, wykaz zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, a także informację o jej osiągnięciach zarówno w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.
4. Wniosek o nadanie Wyróżnienia podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną powinien zawierać charakterystykę jego działań oraz uzasadnienie wskazujące szczególne zasługi i dokonania na rzecz gospodarczego rozwoju, promocji regionu oraz współpracy z przedsiębiorcami.
5. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu.
6. Wyróżnienie w postaci Grawertonu zostaje wręczane podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.
7. Zgłoszenie do Wyróżnienia osób fizycznych, instytucji państwowych, jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i zawodowych, szkół, uczelni wyższych oraz innych osób prawnych, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego rozwoju i promocji regionu jest zwolnione z opłat o których mowa
w mowa w §7 i §8 Regulaminu.
§ 21
1. RIPH w Częstochowie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uzupełnień w Regulaminie wynikających z potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Zarząd RIPH w Częstochowie


r


 Komentarze:
brak komentarzy
Musisz być zalogowany żeby dodawać komentarze do artykułów

o gazecie | redakcja | archiwum | forum | reklama
"Gazeta Częstochowska" - Tygodnik Regionalny. Wydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o. o.
Adres redakcji: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-37-11, fax. 324-65-73,
e-mail: redakcja@gazetacz.com.pl, WWW: http://www.gazetacz.com.pl