Znajdź:
  
Jedyny tygodnik regionalny z tradycjami. Rok założenia 1909.
Zaloguj się
Nowe konto
Wtorek, 22 stycznia 2019
Anastazegoi
kultura   aktualności   historia   ekologia   medycyna   turystyka   sport   felieton   wizytówki firm   archiwum(450-479)   sprawy społeczne   zdrowie   gospodarka   edukacja   wiadomości   informacje   publicystyka   GMINY I POWIATY   polityka   wywiady   INFORMACJE CZĘSTOCHOWA   INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   finanse   ubezpieczenia   Rolnictwo   Budownictwo   MOTORYZACJA   ROLNICTWO   Z WOKANDY   Gazeta Częstochowa   RODO   FELIETON. CZĘSTOCHOWSKI PATRIOTA   KULTURA / CZĘSTOCHOWA   

  Nr 3 (1402) 2019-01-17
  W NUMERZE:
» Otwarcie budynku schroniska dla bezdomnych w Lubojence
» SŁUŻBA ZDROWIA. Nowy szpital w Częstochowie
» Opłatek Klubu Seniora AZS
» PO INTERWENCJI GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ. Czyszczą miejsca parkingowe
» Koloro na Parkitce
» PIŁKA NOŻNA. Ekstraliga kobiet. VII KOLEJKA – 12.01.2019 r.
»  Więcej pieniędzy na kulturę. Nie ma żadnych cięć
» Spotkania Ladies Night w Cinema City powracają w Nowym Roku!
» Jeszcze w styczniu w Klubie POLITECHNIK
» Sfilmowana historia
» W MUZEUM MONET I MEDALI JANA PAWŁA II. Spektakl teatralny „Ci, co giną, będą siewcami”
» LUTY W KLUBIE POLITECHNIK
» Oddali krew - to takie proste
» POMOC OSOBOM BEZDOMNYM.PATROLE PONOWNIE BĘDĄ DOSTARCZAĆ CIEPŁE POSIŁKI DO MIEJSC NIEMIESZKALNYCH
» Rusza akcja „Ocal polskość nad Niemnem!”
» Adrianna Noszczyk zaśpiewa kolędy
» Objaśnienia podatkowe w sprawie zatrudniania pomocników w rolnictwie
» ZAĆMA U MŁODYCH
» JERZY KĘDZIORA - WIEŚCI Z AMERYKI


r e k l a m a


chemeks rek_in.jpg

Autozamki-2013-11(1x1).jpg

Kulas-internet-2017-3.jpg

autokarowe.jpg

Konstal-2016-01-net.jpg

ban_domy_6 kopia.jpg

MaxBramy-net.jpg

herb_klubu.png

inter.jpg

styks.jpg

RFG Logo 3 Ainter.jpg

chemex.jpg

wagner.jpg

Robotex-net.jpg

PKS_INTE.jpeg

polontex 2016-04 265x351.jpgr e k l a m a
GMINY I POWIATY
Razem zmieniamy Gminę Poraj
  wersja do druku            wyślij link znajomemu            inne artykuły tego autora
Samorząd gminny zrealizował zdecydowaną większość zaplanowanych na rok 2016 zadań. Najważniejszym obecnie problemem jest nieuruchomienie na obecną chwilę przez władze rządowe strumienia środków unijnych, z których mogłyby skorzystać samorządy. Gmina Poraj jest bardzo dobrze przygotowana do ich absorpcji, mamy gotowe projekty, pomysły, inicjatywy. Potrzebujemy tylko jednego – decyzji o uruchomieniu finansowania dla samorządów na lata 2014020. Ten fakt był powodem tego, że w bieżącym roku Urząd Gminy nie mógł w pełni wykorzystać i zrealizować inwestycyjnego potencjału Gminy. Jednak pomimo tych trudności, wszelkimi dostępnymi siłami i środkami staraliśmy się realizować wszelkie zadania, by dalej rozwijać Gminę, realizować priorytetowe sprawy dla lokalnej społeczności, poprawiające jakość życia mieszkańców.


Najważniejsze działania podjęte w 2016 roku:
Gospodarka komunalna: Urząd Gminy realizował działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy. Funkcjonuje gminna spółka PORECO. Kontynuowana była budowa sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu i dla Żarek Letniska oraz Masłońskiego. W marcu 2016 r. zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej I etapu w ciągu ul. Grzybowej, Łącznej, Sąsiedzkiej, PCK i Nadrzecznej w Żarkach Letnisku. W sierpniu zakończono z kolei prace związane z budową i rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków dla Żarek Letniska i Masłońskiego oraz kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty. Dzięki temu mieszkańcy ww. ulic zostali już podłączeni do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Trwają także prace przygotowawcze II etapu budowy kanalizacji. Przeprowadzono prace remontowe rowów odwadniających w miejscowościach Choroń, Jastrząb i Kuźnica Stara; zakupiono materiały niezbędne do wykonania rowów zakrytych w rejonie Dworca PKP w Poraju i na ul. Zielonej w Choroniu oraz do wykonania zjazdów na drogę dla miejscowości Gęzyn. Tereny wokół Zalewu Porajskiego, które należą do Gminy Poraj są systematycznie zagospodarowywane, porządkowane i rewitalizowane. Działki Gminy Poraj w Jastrzębiu, przeznaczone pod inwestycje, zostały sprzedane przedsiębiorcom prywatnym, dzięki temu inwestorzy będą mogli tam prowadzić działalność gospodarczą i turystyczną, a tereny te zaczną się rozwijać i przynosić korzyści mieszkańcom. Kontynuowane były działania na rzecz estetyzacji Gminy Poraj, zmierzające do tego, aby nasze otoczenie było nie tylko czyste, ale również ładne i schludne. Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej - spółki PORECO i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonano zabudowę lamp oświetlenia ulicznego w wielu newralgicznych miejscach. w ramach obszernego pakietu drogowego wyremontowano szereg ważnych dla mieszkańców odcinków dróg na terenie całej gminy w każdym sołectwie. Prace związane z remontem dróg asfaltowych objęły miejscowości: Poraj (ul. Kochanowskiego, Gwiezdna, Zachodnia, Kwiatowa, Łąkowa, Kolejowa, Leśna, Górnicza przy blokach II); Choroń (ul. Smużna, część Krzywej, Browarna, Nowa; Jastrząb (ul. Zielona, Polna), Masłońskie (ul. Jurajska, Letniskowa, Świerkowa) i Żarki Letnisko (ul. Letniskowa, Słoneczna). Władze Gminy Poraj zabiegają także o jak najszybszy remont drogi wojewódzkiej nr 791 od ronda w Poraju w kierunku Osin oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Masłońskiego do Poraja (na tzw. starej drodze). Na bieżąco wykonywano bieżącą naprawę dróg gruntowych. Pięknie wyremontowany w 2014 roku Dworzec PKP w Poraju stale się rozwija. Na Dworcu PKP funkcjonują Centrum Informacji Turystycznej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Punkt Obsługi Interesantów Komisariatu Policji w Koziegłowach. Ponadto w przyszłym roku planowane jest pozyskanie środków unijnych na budowę Gminnego Centrum Przesiadkowego na Stacji Poraj, które stworzy zintegrowany węzeł przesiadkowy, łączący różnorodne środki transportu.
Oświata i wychowanie: Powstał Żłobek w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Poraju oraz nowa sala zajęć dydaktycznych. Nieustannie czynione były starania o rozwój bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach podległych Gminie Poraj. Realizowane są dwa programy unijne skierowane do maluchów: „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj” i „Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisku”. Szkoła w Kuźnicy Starej przekształcona została w niepubliczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Nagradzano najlepszych nauczycieli i najzdolniejszych uczniów. Zrealizowano szereg wydarzeń szkolnych, integrujących środowiska lokalne.
Kultura fizyczna i sport: Wspierano rozwój kultury fizycznej i sportu, stwarzając warunki i możliwości dzieciom i młodzieży do rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa na terenie Gminy Poraj jest dobrze rozwinięta, nowoczesna, przyjazna dla użytkowników i ogólnodostępna. Funkcjonują, mając stałych, aktywnych wielbicieli: kompleks sportowo – rekreacyjno-kulturalny w Poraju, boiska, siłownie zewnętrzne, obiekty do wspinaczki skałkowej, nowe place zabaw, lodowisko „Biały Orlik”, zaplecze szatniowe „Polonii” Poraj czy basen kąpielowy w Żarkach Letnisku. Pomoc finansową uzyskały kluby sportowe, zorganizowano szereg imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i gminnym.
Kultura: Działania zmierzały do budowy pozycji Gminy Poraj, jako wiodącego ośrodka kulturalnego regionu. Kolejny rok z rzędu, w wiele atrakcji obfitowały wydarzenia w Sali widowiskowo – kinowej Kina „Bajka” w Poraju. Zmodernizowany przed dwoma laty obiekt jest perełką w skali regionu. Swoich stałych zwolenników ma prężnie działająca Galeria Sztuki Współczesnej. Zorganizowano szereg imprez plenerowych, których atrakcyjność i świetność już zyskała sobie stałych i wiernych sympatyków: „Dni Gminy Poraj”, „Festiwal Disco Polo”, „Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego”, „Strefa Dobrej Muzyki”, „Imieniny Hrabiny”, „Folkloriada Jurajska”, „Przegląd Kapel Biesiadnych” czy „Chorońskie Prażuchy”.
Ekologia: Prowadzona jest wielokierunkowa działalność zorientowana na ochronę środowiska. Wdrożone zostały w życie przepisy tzw. „Ustawy śmieciowej”, na nowo regulującej gospodarkę odpadami. Organizowano zbiórki odpadów różnego typu. Organizowano konkurs na najładniejszy ogród. Wdrażany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji (solary i piece) i usuwania azbestu.
Administracja. Zagospodarowanie i ład przestrzenny: Celem stała się bardziej profesjonalna obsługa mieszkańców i interesantów w Urzędzie Gminy. Nadal podejmowane są działania w zakresie estetyzacji Gminy Poraj, zmierzające do tego aby w naszej gminie było ładnie i schludnie. Na „Kapsule Czasu” zamontowano tablicę pamiątkową. Dbano o lokalne miejsca pamięci i groby. W optymalny sposób upiększano otoczenie, głównie w centrach miejscowości.
Bezpieczeństwo publiczne:
Jednym z priorytetowych działań władz gminnych jest stała rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz budynków remiz strażackich. Ukończono już strażnice w Poraju i Choroniu. Wkrótce zakończą się prace w Kuźnicy Starej i Gęzynie, a także Żarkach Letnisku. Na bieżąco dofinansowywane były jednostki ochotniczych straży pożarnych. Jednostka z Choronia otrzymała nowy, profesjonalny wóz bojowy oraz ratunkową łódź motorową, strażacy z Poraja - ratunkowe sanie lodowe (od Rady Sołeckiej) oraz torbę z zestawem ratownictwa przedlekarskiego (od KRUS). Organizowano zawody sportowo–pożarnicze, Gminny Dzień Strażaka i turniej piłki nożnej drużyn OSP. W 2016 r. obchodziliśmy jubileusze działalności dwóch jednostek OSP: 100-lecie OSP Poraj oraz 90-lecie OSP Choroń.
Pomoc społeczna i służba zdrowia: Ochrona zdrowia publicznego jest bardzo istotnym zadaniem dla władz Gminy Poraj, która stale zabiega o to, by poziom usług medycznych był odpowiadający oczekiwaniom, aspiracjom oraz wymaganiom mieszkańców. Z roku na rok przeznaczane są znaczne środki na prawidłowe funkcjonowanie ośrodka zdrowia tak, by mieszkańcy mogli na miejscu, w komfortowych warunkach i pod okiem profesjonalistów leczyć się oraz prawidłowo dbać o własne zdrowie. Urząd Gminy Poraj rozpoczął akcję społeczną Koperta Życia, skierowaną do wszystkich mieszkańców, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej na miejscu w domu w nagłych przypadkach. Władze Gminy Poraj wspierają wszystkich, którzy nie są w stanie sami przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych i pomagają osobom niezaradnym życiowo usamodzielnić się oraz zintegrować ze środowiskiem. Ponadto pomagają wszystkim potrzebującym zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wszystkie te cele realizuje w imieniu władz Gminy Poraj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który niesie pomoc rodzinom, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, niezaradnym życiowo, dotkniętym skutkami patologii społecznej i znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.
Promocja Gminy: Prowadzona była szeroka działalność w zakresie promocji i public relations. Organizowano szereg imprez plenerowych. Powstała Izba Pamięci Gminy Poraj, poświęcona lokalnemu kolejnictwu i kopalnictwu rud żelaza. Każdy nowonarodzony mieszkaniec Gminy otrzymuje od tego roku specjalnie przygotowaną gminną wyprawkę - Zestawy dla „Skarbów Gminy Poraj”. Zamontowane zostały nowe witacze. Gmina Poraj wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, skutecznie odgrywają i powinny odgrywać w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. Gmina Poraj nawiązała współpracę międzynarodową z partnerskim samorządem - Gminą Mickuny na Litwie. W Gminie organizowana była również akcja zbiórki darów dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Kontynuowana była współpraca z Pohořelicami w Czechach i Bela – Dulice na Słowacji. Gmina Poraj to szczególne miejsce, w którym aktywna współpraca parafii z samorządem terytorialnym jest ważnym elementem strategii polityki społecznej i ważnym fundamentem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. We współpracy z parafiami organizowane były: Światowe Dni Młodzieży 2016, Jubileusz 100-lecia Parafii św. Jana Chrzciciela w Choroniu, sesja naukowa poświęcona historii parafii i miejscowości wraz z premierą książki „Brama do nieba na jurajskim wzgórzu” autorstwa ks. prof. Mariana Dudy oraz szereg innych wydarzeń.

Władze Gminy zabiegały skutecznie o rozwiązywanie lokalnych problemów, mając jednocześnie na względzie dobro i rozwój całej Gminy. Kontynuowane, modyfikowane i ulepszane są działania w modelu zarządzania oraz diametralny wzrost aktywności i kompetentnych działań urzędu Wójta oraz Urzędu Gminy Poraj. Dziękuję radnym z Panem Przewodniczącym Andrzejem Pawłowskim na czele, którzy zabiegali o rozwiązywanie lokalnych problemów, mając jednocześnie na względzie dobro i rozwój całej Gminy. Omawiany okres spożytkowany został na kontynuację przyjętych priorytetów, zmierzających do dalszego rozwoju Gminy, zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym. Był czasem, w którym razem zmienialiśmy Gminę Poraj. Wszystkie te działania tworzyły spójną politykę rozwoju gminy, dynamiczną i zawsze zgodną z potrzebami mieszkańców.
www.ugporaj.pl

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera


r


 Komentarze:
brak komentarzy
Musisz być zalogowany żeby dodawać komentarze do artykułów

o gazecie | redakcja | archiwum | forum | reklama
"Gazeta Częstochowska" - Tygodnik Regionalny. Wydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o. o.
Adres redakcji: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-37-11, fax. 324-65-73,
e-mail: redakcja@gazetacz.com.pl, WWW: http://www.gazetacz.com.pl