Znajdź:
  
Jedyny tygodnik regionalny z tradycjami. Rok założenia 1909.
Zaloguj się
Nowe konto
Poniedziałek, 21 stycznia 2019
Agnieszkii
kultura   aktualności   historia   ekologia   medycyna   turystyka   sport   felieton   wizytówki firm   archiwum(450-479)   sprawy społeczne   zdrowie   gospodarka   edukacja   wiadomości   informacje   publicystyka   GMINY I POWIATY   polityka   wywiady   INFORMACJE CZĘSTOCHOWA   INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   finanse   ubezpieczenia   Rolnictwo   Budownictwo   MOTORYZACJA   ROLNICTWO   Z WOKANDY   Gazeta Częstochowa   RODO   FELIETON. CZĘSTOCHOWSKI PATRIOTA   KULTURA / CZĘSTOCHOWA   

  Nr 3 (1402) 2019-01-17
  W NUMERZE:
» Otwarcie budynku schroniska dla bezdomnych w Lubojence
» SŁUŻBA ZDROWIA. Nowy szpital w Częstochowie
» Opłatek Klubu Seniora AZS
» PO INTERWENCJI GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ. Czyszczą miejsca parkingowe
» Koloro na Parkitce
» PIŁKA NOŻNA. Ekstraliga kobiet. VII KOLEJKA – 12.01.2019 r.
»  Więcej pieniędzy na kulturę. Nie ma żadnych cięć
» Spotkania Ladies Night w Cinema City powracają w Nowym Roku!
» Jeszcze w styczniu w Klubie POLITECHNIK
» Sfilmowana historia
» W MUZEUM MONET I MEDALI JANA PAWŁA II. Spektakl teatralny „Ci, co giną, będą siewcami”
» LUTY W KLUBIE POLITECHNIK


r e k l a m a


chemeks rek_in.jpg

Autozamki-2013-11(1x1).jpg

Kulas-internet-2017-3.jpg

autokarowe.jpg

Konstal-2016-01-net.jpg

ban_domy_6 kopia.jpg

MaxBramy-net.jpg

herb_klubu.png

inter.jpg

styks.jpg

RFG Logo 3 Ainter.jpg

chemex.jpg

wagner.jpg

Robotex-net.jpg

PKS_INTE.jpeg

polontex 2016-04 265x351.jpgr e k l a m a
INFORMACJE CZĘSTOCHOWA
1 Marca - Dzień Narodowy Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Częstochowie
  wersja do druku            wyślij link znajomemu            inne artykuły tego autora
Godz. 10. Bieg Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych Godz. 16. Msza Świeta
REGULAMIN
Bieg ku czci Żołnierzy Niezłomnych
CZĘSTOCHOWA, 01.03.2017 r.

CEL IMPREZY
• uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych
• propagowanie idei zdrowego trybu życia Częstochowian,
• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnodostępnej formy sportu i rekreacji.

ORGANIZATOR
Komitet w składzie:
1. Region Częstochowski NSZZ Solidarność ul. Łódzka 8/12.
2. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Marii Panny w Częstochowskiej ul. Michałowskiego 28A.
3. KU AZS Politechniki Częstochowskiej Al. Armii Krajowej 23/25.

TERMIN I MIEJSCE
Częstochowa – 01.03.2017 r.
Biuro zawodów – skwer przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia Pańskiego Al. Wolności 35.
START 10:00 – skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Focha
Trasy biegu prowadzą :
1. Start tablica pamięci Witolda Pileckiego al. Wolności 33.
2. Tablica pamięci Sojczyńskiego "Warszyca" - al. NMP 33.
3. Tablica pamięci ul. Kilińskiego 10.
4. Tablica pamięci ul. Popiełuszki 4/6.
5. Meta Grób Nieznanego Żołnierza - Aleja Sienkiewicza
Administrator Gmina Miasto Częstochowa.
W załączniku nr 1 plan trasy biegu.

NAGRODY
Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach :
a. Klasyfikacja kobiet szkoły średnie.
b. Klasyfikacja mężczyzn szkoły średnie.
c. Klasyfikacja kobiet, studenci.
d. Klasyfikacja mężczyzn, studenci.
e. Klasyfikacja służb mundurowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg jest organizowany dla młodzieży szkół średnich oraz środowiska akademickiego.
Trasa – długość ok. 2500 m
Osoby niepełnoletnie biorą udział w biegu pod nadzorem prawnego opiekuna lub muszą przedstawić pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w biegu. Opiekun prawny musi również złożyć stosowne oświadczenie wg wzoru jak niżej.
Oświadczenia będą przyjmowane w dniu biegu od godz. 9 00. bądź wcześniej w Parafii NMP Częstochowskiej, 42-224 Częstochowa ul. Michałowskiego 28A Tel. 34 322 56 57.
Przed biegiem, w czasie biegu, aż do jego zakończenia obowiązuje zasada „fair play” zarówno uczestników jak i osób towarzyszących uczestnikom biegu.

ZASTRZEŻENIA
1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub osoby porządkowe jakichkolwiek niewłaściwych zachowań, sprzecznych z ogólnie przyjętym ładem i porządkiem publicznym, uczestników bądź ich opiekunów, Organizator ma prawo wykluczyć z biegu dane osoby.
2. Uczestnicy winni na całej trasie biegu rywalizować w sposób sportowy – w duchu olimpizmu , nie narażając celowo innych uczestników jak i kibiców na uszczerbek w zdrowiu czy majątku.
3. Zachowanie sprzeczne z powyższymi zastrzeżeniami skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją i ewentualną odpowiedzialnością prawną uczestnika biegu a także wykluczanie uczestnika z biegu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników oraz osób im towarzyszących na mieniu czy osobach w trakcie trwania imprezy.
5. Uczestnicy zobowiązują się ponieść w pełnym zakresie odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych przez siebie szkód na osobie i mieniu osób trzecich znajdujących się na trasie biegu w trakcie trwania imprezy.

ZGŁOSZENIA
1. Biuro Organizacyjne Biegu ku czci Żołnierzy Niezłomnych mieści się w Parafii NMP Częstochowskiej, 42-224 Częstochowa ul. Michałowskiego 28A Tel. 34 322 56 57 do dnia 31.02.2017r.
W dniu 01.03.2017 r. biuro Biegu przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia Pańskiego Al. Wolności 35.od godz. 9 00.
2. Zgłoszenia przyjmowane są przez : osobisty kontakt w siedzibie Kancelarii Parafialnej NMP Częstochowskiej, 42-224 Częstochowa ul. Michałowskiego 28A Tel. 34 322 56 57 bądź w dniu Biegu do godz. 9 15.
3. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, pesel.

4. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klace piersiowej.
2. Podczas biegu należy zebrać karty informacyjne wydawane przez Organizatora w punktach:
2.1. Tablica Witolda Pileckiego Al. Wolności 33.
2.2. Tablica Witolda Pileckiego ul. Śląska
2.3. Tablica Sojczyńskiego "Warszyca" - al. NMP 33.
2.4. Tablica przy Pogotowiu ul. Kilińskiego 10.
2.5. Tablica przy MZDiT ul. Popiełuszki 4/6.
3. Uczestnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4. Należy biec jedynie wyznaczoną trasą biegu, zachowanie odmienne powoduje dyskwalifikacje.
5. Sędziowie będą zapisywać kolejność przybycia na metę i czas biegu każdego z uczestników, jednakże czas można odnotować we własnym zakresie. Będzie zrobione nagranie wideo dzięki, któremu będzie możliwa identyfikacja dalszej kolejności miejsc.
6. Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i obowiązkowe jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.
7. Organizator zapewnia wodę oraz opiekę medyczną wzdłuż oznaczonej trasy biegu będą stać sędziowie i służba porządkowa, do których można zgłaszać się o wszelką pomoc czy poradę.
8. Organizator zapewni transport rzeczy osobistych pomiędzy startem a metą. Rzeczy osobiste należy odpowiednio zapakować np. w worek i oddać osobom wyznaczonym przez Organizatora. Warunkiem oddania rzeczy osobistych jest posiadanie numeru startowego.
9. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. W rzeczach osobistych nie należy pozostawiać rzeczy cennych, gdyż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, czy między m.in. kradzież.
10. Protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne na piśmie pod rygorem nieważności w terminie do 15 min po zakończeniu biegu przez uczestnika, ale nie później niż do 15:00 . Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 min od ich zgłoszenia.
11. Zawodnicy nie będą mieli możliwości korzystania z umywalni i toalet.
12. Wdawanie numerów startowych odbywać się będzie w oznaczonym punkcie zbiorczym w dniu 01.03.2017 r. przed Rzymskokatolicką Parafią pw. Narodzenia Pańskiego, Al. Wolności 35. w godzinach 9:00 do 9 30.r


 Komentarze:
brak komentarzy
Musisz być zalogowany żeby dodawać komentarze do artykułów

o gazecie | redakcja | archiwum | forum | reklama
"Gazeta Częstochowska" - Tygodnik Regionalny. Wydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o. o.
Adres redakcji: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-37-11, fax. 324-65-73,
e-mail: redakcja@gazetacz.com.pl, WWW: http://www.gazetacz.com.pl