Znajdź:
  
Jedyny tygodnik regionalny z tradycjami. Rok założenia 1909.
Zaloguj się
Nowe konto
Sobota, 20 października 2018
Ireny i Kleopatry
kultura   aktualności   historia   ekologia   medycyna   turystyka   sport   felieton   wizytówki firm   archiwum(450-479)   sprawy społeczne   zdrowie   gospodarka   edukacja   wiadomości   informacje   publicystyka   GMINY I POWIATY   polityka   wywiady   INFORMACJE CZĘSTOCHOWA   INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   finanse   ubezpieczenia   Rolnictwo   Budownictwo   MOTORYZACJA   ROLNICTWO   Z WOKANDY   Gazeta Częstochowa   RODO   FELIETON. CZĘSTOCHOWSKI PATRIOTA   

  Nr 42 (1389) 2018-10-18
  W NUMERZE:
» KONFERENCJA PRASOWA W SPRAWIE AFERY HYBRYDOWEJ W CZĘSTOCHOWIE
» CZĘSTOCHOWA. Trwa okupowanie sali sesyjnej. Prezydent uciekł z sali obrad. Czy boi się mieszkańców?
» Czyszczenie jurajskich skał
» PRE_COP24: o polskich celach i priorytetach polityki klimatycznej
» KALENDARZ EKOLOGICZNY
»  36 milionów na budowę wałów przeciwpowodziowych
» Święto Poczty Polskiej – 460 urodziny Narodowego Operatora
» UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
» ,,Solidarność" popiera Artura Warzochę
» BOOSTER MŚP - I w Regionie Booster Małych i Średnich Przedsiębiorstw
» TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY - MAŁY KSIĄŻĘ
» Maraton horrorów w Cinema City
»  BIEG CHARYTATYWNY „WOLNOŚĆ NA 5”
» III Ponadregionalny Festiwal Piosenki Podwórkowej
» Niemiecka młodzież w krzepickim liceum
» MIESZKANIE PLUS – rusza w Częstochowie
» CZĘSTOCHOWA. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod Sąd Rejonowy
» Dobre perspektywy trzeba umieć wykorzystać
» Pasowanie na ucznia
» Artystyczna służba
» Jasna Góra w drodze do Niepodległości
» PROMOCJA KSIĄŻKI
» UROKI KAMPANII SAMORZĄDOWEJ
» 19 października - rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
» WSPANIAŁA AKCJA PARTIOTYCZNO-EDUKACYJNA - „Częstochowa w godle zaklęta”
» Ruszy przebudowa stadionu Raków
» Będą się uczyć jak zachować się podczas ataku terrporystycznego
» LIST DO REDAKCJI. Za głośno na Skrze
» Dopłaty: ARiMR wypłaciła ponad pół miliarda zł zaliczek
» Pomoc po suszy: ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 403 mln zł


r e k l a m a


chemeks rek_in.jpg

Autozamki-2013-11(1x1).jpg

Kulas-internet-2017-3.jpg

autokarowe.jpg

Konstal-2016-01-net.jpg

ban_domy_6 kopia.jpg

MaxBramy-net.jpg

herb_klubu.png

inter.jpg

styks.jpg

RFG Logo 3 Ainter.jpg

chemex.jpg

wagner.jpg

Robotex-net.jpg

PKS_INTE.jpeg

polontex 2016-04 265x351.jpgr e k l a m a
INFORMACJE CZĘSTOCHOWA
eKOLOGICZNY KONKURS
  wersja do druku            wyślij link znajomemu            inne artykuły tego autora
urząd Miasta Częstochowy oraz Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest zapraszają do udziału w konkursie ekologicznym, organizowanym w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii. Prace można składać do 15 maja.
Celem konkursu jest m.in. propagowanie idei zrównoważonego rozwoju a także kształtowanie u dzieci właściwych postaw w zakresie energetyki i inżynierii środowiska. Konkurs ma także zwrócić uwagę na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i nowoczesnych technologii.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z czterech kategorii wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych i gimnazja.
Prace powinny być związane z jednym z trzech tematów: odnawialne źródła energii, szkodliwe oddziaływanie na środowisko (m.in. węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), dobre praktyki środowiskowe.

Zadaniem najmłodszych uczestników jest stworzenie Eko - Pocztówki, dzieci z klas 1-3 mają wykonać komiks, uczniowie klas 4-6 logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii w aplikacji komputerowej Paint, natomiast najstarsi mają za zadanie napisać hymn Miejskich Dni Inteligentnej Energii lub wykonać prezentację multimedialną. Szczegółowe wymogi w załączonym regulaminie.

Prace należy złożyć do 15 maja w godz. 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 (IV piętro)
Należy do nich dołączyć wypełniony formularz, zgodę oraz oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 9 czerwca o godzinie 11.00, podczas festynu Miejskich Dni Inteligentnej Energii.
Nagrody rzeczowe dla laureatów przyznawane będą w każdej kategorii wiekowej.


REGULAMIN KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŚRODOWISKO PEŁNE ENERGII”
W RAMACH MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII
Urząd Miasta Częstochowy i Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest
zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym, zorganizowanym
w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii.
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Częstochowy i Fundacja Instytut Rozwoju
Osobistego Invest.
2. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w czterech kategoriach wiekowych:
przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-6, gimnazja.
3. Cele konkursu:

propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,

kształtowanie od najmłodszych lat właściwych postaw i zachowań w zakresie
energetyki i inżynierii środowiska,

wskazanie na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, nowoczesnych
technologii, urządzeń i sposobów ogrzewania dla gospodarstw domowych, a także
rozwiązań w zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej,

racjonalne wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii,

adaptacja do zmiany klimatu.
4. Obszary tematyczne konkursu:
Odnawialne Źródła
Energii:
energia słońca (kolektory
słoneczne, ogniwa PV), energia
wiatru, energia wody, energia
z odpadów, energia
geotermalna, biopaliwa
Szkodliwe
oddziaływanie na
środowisko:
zasoby węgla, ropy
naftowej, gazu
ziemnego, walka ze
smogiem, hałasem,
zmiany klimatu, globalne
ocieplenie
Dobre praktyki
środowiskowe:
transport ekologiczny (rowery,
samochody elektryczne,
autobusy hybrydowe),
segregacja śmieci, recykling,
oszczędzanie wody i energii
5. Temat prac:

W kategorii wiekowej przedszkole konkurs przewiduje wykonanie Eko-Pocztówki
zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. Format pracy:
brystol A4. Technika i materiały dowolne.

Dla uczestników w kategorii szkół podstawowych klas 1-3 konkurs przewiduje
wykonanie komiksu zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi
konkursu. Format pracy: brystol A3.

Dla uczestników w kategorii szkół podstawowych klas 4-6 konkurs przewiduje
wykonanie logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii w programie komputerowym
Paint zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. Przy
składaniu pracy konkursowej należy wydrukować logo w oryginalnych kolorach oraz
dodatkowo załączyć wersję komputerową na opisanej płycie CD lub DVD (imię
i nazwisko, szkoła).

Dla uczestników w kategorii gimnazjum konkurs przewiduje (do wyboru): napisanie
hymnu Miejskich Dni Inteligentnej Energii lub wykonanie prezentacji multimedialnej
zgodnie z tematyką określoną obszarami tematycznymi konkursu. W przypadku
wyboru hymnu należy dostarczyć wydruk tekstu – jedna strona A4, czcionka „Arial”
rozmiar 12, odstęp między wierszami pojedynczy. W przypadku wykonania
prezentacji multimedialnej należy dostarczyć opisaną płytę CD lub DVD (imię
i nazwisko, szkoła). Prezentacja powinna składać się z 10 slajdów, w tym slajd
tytułowy oraz ostatni slajd z bibliografią.
6. Nagrody:
Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu przyznawane będą w każdej kategorii
wiekowej.
7. Składanie prac:

każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,

warunkiem przyjęcia pracy jest wypełniony formularz, zgoda oraz oświadczenie
stanowiące załącznik do regulaminu.
8. Termin i miejsce składanie prac:
Prace należy dostarczyć w terminie do dnia
15 maja 2017 r.
do Urzędu Miasta
Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 416 (IV piętro) w godz. 7
30
-15
30
.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

powołania komisji konkursowej,

bezpłatnego eksponowania i wykorzystania w publikacjach prac oraz podania
podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i
w
środkach
masowego przekazu informacji,

publicznego ogłoszenia wyników konkursu,

dokonywania zmian w terminarzu konkursu,

werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu,

zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora, który jest
uprawniony do dowolnego i nieodpłatnego dysponowania nimi.
10. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 11
00
podczas
festynu Miejskich Dni Inteligentnej Energii, które odbędą się na Placu Biegańskiego.
11. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Urząd Miasta Częstochowy i
Fundację Rozwoju Osobistego Invest.
12. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu.
14. Informacje o regulaminie:
Niniejszy regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Organizatora:

http://www.czestochowa.pl/

http://czestochowa2.energiaisrodowisko.pl/
oraz oficjalnym fanpagu:

https://www.facebook.com/Instytut-Rozwoju-Osobistego-Invest-951846358203925/
Załącznik do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„ŚRODOWISKO PEŁNE ENERGII

Imię i nazwisko uczestnika: ...............................................................
Data i miejsce urodzenia: ..................................................................
Klasa: ........................
E-mail: ..............................................................................
Nazwa i adres szkoły:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:
.....................................................................
ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
NA UDZIAŁ PODOPIECZNEGO W KONKURSIE
„ŚRODOWISKO PEŁNE ENERGII

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
................................................................................., którego jestem prawnym
opiekunem, w konkursie „Środowisko pełne energii”, organizowanym przez Urząd Miasta
Częstochowy z siedzibą przy ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.
.
Częstochowa, ................................... .....................................................
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


R


 Komentarze:
brak komentarzy
Musisz być zalogowany żeby dodawać komentarze do artykułów

o gazecie | redakcja | archiwum | forum | reklama
"Gazeta Częstochowska" - Tygodnik Regionalny. Wydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o. o.
Adres redakcji: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-37-11, fax. 324-65-73,
e-mail: redakcja@gazetacz.com.pl, WWW: http://www.gazetacz.com.pl