Znajdź:
  
Jedyny tygodnik regionalny z tradycjami. Rok założenia 1909.
Zaloguj się
Nowe konto
Czwartek, 18 stycznia 2018
Piotra i Małgorzaty
kultura   aktualności   historia   ekologia   medycyna   turystyka   sport   felieton   wizytówki firm   archiwum(450-479)   sprawy społeczne   zdrowie   gospodarka   edukacja   wiadomości   informacje   publicystyka   GMINY I POWIATY   polityka   wywiady   INFORMACJE CZĘSTOCHOWA   INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   finanse   ubezpieczenia   Rolnictwo   Budownictwo   MOTORYZACJA   ROLNICTWO   Z WOKANDY   Gazeta Częstochowa   

  Nr 2 (1349) 2018-01-11
  W NUMERZE:
» Jubileuszowy, 10. Konkurs na Choinkę Wieczernikową - rozstrzygnięty
» Remont dla dzieci
» Rodzinny weekend w Żarkach 20-21.01.2018.
» Aż 98 proc. Polaków ma problemy z zębami. Przyczyną niska świadomość i brak edukacji
» Termin oddania sztucznego oświetlenia przesunięty!
» Samochód dla OSP Żuraw
» W Poczesnej kolędują
» Zmiany dyrektorskie
» Z SESYJNEGO FOTELA RADNEGO. Ważne dla mieszkańców wnioski budżetowe – odrzucone przez koalicję SLD i PO
» Wybieramy Złotą Piątkę OKF
» Promotorzy częstochowskiej gospodarki 2017
» Filharmonia Częstochowska zaprasza
» Strażnicy miejscy pomogli samotnej 69-letniej mieszkance
» KONFERENCJA NA AJD. „Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów”
» MOPS wydał kalendarz promujący pieczę zastępczą
» Nowy zakład ma powstać w Częstochowie
» KONCERT CHARYTATYWNY. Na rzecz hospicjum
» POCZESNA. Jasełka w Brzezinach
» POCZESNA. Konkurs kolęd
» PORAJ. Brawo dla Uczniów z Choronia
» Anioły dla uzdolnionych Aniołków
» Gratulacje dla Gminy Konopiska
» Nowe twisty dla Częstochowy
» WYDAWNICTWA. „Częstochowa z lotu ptaka”
»  POCZESNA. Wystawa ,,Siedem Zasad Konsumenta Seniora”
» Pacjencie ze stwardnieniem rozsianym, nie daj się zimie!
» Częstochowa roku 2017
» PZU Zdrowie inwestuje w Częstochowie
» "LADIES NIGHT" I KONKURS
» Nie tylko MUSICALE!Z udziałem gościa specjalnego Krzysztofa Cugowskiego


r e k l a m a


chemeks rek_in.jpg

Autozamki-2013-11(1x1).jpg

Kulas-internet-2017-3.jpg

autokarowe.jpg

Konstal-2016-01-net.jpg

Kris Sublimacja.jpg

MaxBramy-net.jpg

UmarzanieDlugow.jpg

tartak-int

inter.jpg

styks.jpg

RFG Logo 3 Ainter.jpg

chemex.jpg

wagner.jpg

Robotex-net.jpg

PKS_INTE.jpeg

polontex 2016-04 265x351.jpg

Karol-prawoJazdy-int.jpgr e k l a m a
kultura
Konkurs krasowmóczy
  wersja do druku            wyślij link znajomemu            inne artykuły tego autora
KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH DELEGATURY W CZĘSTOCHOWIE

ORGANIZUJĄ
WOJEWÓDZKI TURNIEJ KRASOMÓWCZY


FINAŁ WOJEWÓDZKI


XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

LIPIE, 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.


Regulamin Finału Wojewódzkiego

Organizatorami Konkursu z upoważnienia Kolegium Rady Prezesów Od¬działów PTTK woj. śląskiego są:
Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie oraz
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipiu ul. Częstochowska 31
przy finansowej pomocy
Urzędu Miasta w Częstochowie Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.

I. Z A Ł O Ż E N I A O G Ó L N E K O N K U R S U:
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnacji kultury języka ojczy¬stego, kształtowanie szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli., a także:
1. rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych
2. zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach,
3. wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.
Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

II. T E M A T Y K A K O N K U R S U:
Do każdego etapu Konkursu uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa te¬maty. Młodzież prezentuje w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, kra¬joznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własne¬go regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych lu¬dzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu. Bardzo mile bę¬dą widziane tematy nowe i odkrywcze, dotychczas nie prezentowane a charaktery¬styczne dla danego Regionu.

III. K R Y T E R I A O C E N:
Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:
 Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu.
 Konstrukcję wypowiedzi.
 Ogólną prezentację tematu.
 Sugestywność wypowiedzi.
 Jasność i logiczność formułowanych myśli.
 Płynność oraz poprawność wyrażania się.
 Bogactwo języka i jego barwność.
 Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego.
 Kontakt ze słuchaczami.
Należy pamiętać, że są to konkursy krasomówcze, a nie recytatorskie. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczy¬zną. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych.

IV. S P R A W Y O R G A N I Z A C Y J N E:
Gospodarzem finału wojewódzkiego jest Szkoła Podstawowa w Lipiu pow. kłobucki. Konkurs od¬będzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. Zbiórka uczestników na dworcu PKP Częstochowa (przy wejściu od ul. Piłsudskiego) o godz. 10.00. (miejsce zbiórki może ulec zmianie o czym osoby zgłoszone będą powiadomione). Po Konkursie przewidujemy wycieczkę autokarową po okolicy i powrót do Częstochowy.
Laureaci pierwszego i drugiego miejsca z eliminacji wojewódzkich uzyskują prawo startu w Konkursie Ogólnopolskim w Legnicy.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU.
Prawo udziału w konkursie ma młodzież szkół podstawowych po maksimum 3 osoby z jednej szkoły.
Konkurs wojewódzki składać się będzie z dwóch etapów (eliminacje – temat 1 i finał – temat 2).
Kolejność wystąpień jest każdorazowo losowana.
W przesłuchaniu eliminacyjnym limit czasu wynosi 5 minut.(z tolerancją 30 sekund)
W przesłuchaniu finałowym uczestniczy 5 najlepszych uczestników prze¬słuchań eliminacyjnych. Prezentują oni w ciągu 7 minut (±30 sek) drugi uprzednio zgłoszony temat.
Jury Konkursu może zdecydować o innej formule przeprowadzenia kon¬kursu.
4.
VI. Z G Ł O S Z E N I A:
Zgłoszenia do konkursu przesyłają dyrekcje szkół lub Oddziały PTTK na adres:
e-mail pttkregczwa@op.pl lub pocztą Regionalny Oddział PTTK 42-217 Częstochowa skrytka pocztowa 579 lub telefoniczne(w godz. 13,00-18,00) na nr tel. (0-34) 324 21 20, faxem nr (0-34) 360 60 55 czynnym całą dobę w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20 października br. (piątek) codziennie w godz. od 13. 00 – 18. 00. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko klasę, ad¬res kandydata, szkołę i jej adres oraz tematy dwóch wystąpień (eliminacyjnego i finałowego) oraz imię i nazwi¬sko i nr telefonu nauczyciela – opiekuna.

VII. N A G R O D Y:
Zwycięzcy Konkursu Wojewódzkiego otrzymają nagrody oraz upominki ufundowane przez sponsorów.

Zdobywcy I i II miejsca mają prawo uczestnictwa w Finale centralnym Kon¬kursu w LegnicyGazeta Częstochowa


 Komentarze:
brak komentarzy
Musisz być zalogowany żeby dodawać komentarze do artykułów

o gazecie | redakcja | archiwum | forum | reklama
"Gazeta Częstochowska" - Tygodnik Regionalny. Wydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o. o.
Adres redakcji: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-37-11, fax. 324-65-73,
e-mail: redakcja@gazetacz.com.pl, WWW: http://www.gazetacz.com.pl