Znajdź:
  
Jedyny tygodnik regionalny z tradycjami. Rok założenia 1909.
Zaloguj się
Nowe konto
Wtorek, 13 listopada 2018
Stanisława i Mikołaja
kultura   aktualności   historia   ekologia   medycyna   turystyka   sport   felieton   wizytówki firm   archiwum(450-479)   sprawy społeczne   zdrowie   gospodarka   edukacja   wiadomości   informacje   publicystyka   GMINY I POWIATY   polityka   wywiady   INFORMACJE CZĘSTOCHOWA   INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   finanse   ubezpieczenia   Rolnictwo   Budownictwo   MOTORYZACJA   ROLNICTWO   Z WOKANDY   Gazeta Częstochowa   RODO   FELIETON. CZĘSTOCHOWSKI PATRIOTA   

  Nr 45 (1392) 2018-11-08
  W NUMERZE:
» POD PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Setne urodziny Niepodległej na Jasnej Górze
» ZADUSZKI KATYŃSKIE W HOŁDZIE OFIAROM KATYNIA I SMOLEŃSKA. Niezwykły wieczór pamięci
» Biuro dla programu „Czyste powietrze” w Częstochowie
» EKOWIZJER. To się w ścieku nie mieści, czyli czego nie powinniśmy wrzucać do kanalizacji
» HUMANIZM I PRZYRODA. Wieloaspektowa edukacja
» KONKURS „NIEPODLEGŁA”
» Opuszczony niepełnosprawny
» „Ta, która się w sercu zaczyna...”
» Pamiętamy o bł. księdzu Jerzym Popiełuszce
» Wieczór 229.
» EDUKACJA. Olimpiada z wiedzy o zdrowiu
» WSPOMNIENIE. Michał Obierzyński (21.06.1978-21.03. 2017)
» WIERNA PAMIĘĆ. ALICJA GOŁASZEWSKA. (5.03.1951–29.09.2014)
» Można zwiedzać kryptę jasnogórską
» Do Niepodległej – Wolna Polska – listopad 1918 r.
» PIERWSZE DNI WOLNOŚCI. Jak wypędzano Niemców z Częstochowy
» Powstanie Listopadowe – Droga do Niepodległości
» MAPA HISTORII REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO
»  BOHATEROWIE CZĘSTOCHOWY. Generał dywizji Stanisław Andrzej Wróblewski
» WYDAWNICTWO REPLIKA - poleca
» Kartki z kalendarza – listopad 1918 rok
» Przebudzenie pamięci. Dzień 11 listopada w środowisku częstochowskiej opozycji demokratycznej od 1980 r.
» Kominek z okazji 100-lecia ZHP
»  SIATKÓWKA. AZS z szóstą porażką
»  PIŁKA NOŻNA. Raków wykoleił poznańską lokomotywę
» PIŁKA NOŻNA. Raków ucieka rywalom
»  PIŁKA NOŻNA. Zwycięska Skra
»  Ligowy maraton Skry Częstochowa
»  Pamięci lotników
» BOOSTER MŚP. I w Regionie Booster Małych i Średnich Przedsiębiorstw


r e k l a m a


chemeks rek_in.jpg

Autozamki-2013-11(1x1).jpg

Kulas-internet-2017-3.jpg

autokarowe.jpg

Konstal-2016-01-net.jpg

ban_domy_6 kopia.jpg

MaxBramy-net.jpg

herb_klubu.png

inter.jpg

styks.jpg

RFG Logo 3 Ainter.jpg

chemex.jpg

wagner.jpg

Robotex-net.jpg

PKS_INTE.jpeg

polontex 2016-04 265x351.jpgr e k l a m a
Gazeta Częstochowa
Nowy kierunek na Uniwersytecie Częstochowskim
  wersja do druku            wyślij link znajomemu            inne artykuły tego autora
Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów - pedagogika specjalna. Są to studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). To jedyny tego typu kierunek w regionie!
Absolwent studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika specjalna: specjalność „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, to profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym. Jest wyposażony w kompetencje zawodowe, aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, aktywizowania środowiska rodzinnego i dalszego otoczenia, które są konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz resocjalizacji społecznie niedostosowanych. Zawód swój wykonuje samodzielnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki i aksjologii zawodowej.
Szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane w ramach specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu:
• jest przygotowany do wykonywania czynności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych rehabilitacyjnych i edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w wieku od niemowlęctwa do starości.
• posiada przygotowanie do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) i do kierowania tymi procesami we współpracy z rodzinami, nauczycielami i specjalistami
• jest przygotowany do samokształcenia a posiadane kompetencje merytoryczne i językowe umożliwią samodzielne studiowanie literatury naukowej(także obcojęzycznej) oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej z zakresu edukacji specjalnej.
ABSOLWENT może być zatrudniony w charakterze nauczyciela (oligofrenopedagoga) w:
a) szkołach i przedszkolach kształcenia specjalnego, w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
b) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
c) placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością w stopniu głębokim do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
d) jako nauczyciel wspomagający,
e) do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
Kwalifikacje uzyskiwane w ramach specjalności Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie:
a) posiadana wiedza humanistyczna, nabyte kompetencje oraz przygotowanie praktyczne umożliwiają prowadzenie działalności resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej, opiekuńczo- wychowawczej i wspierającej funkcjonowanie społeczne jednostek niedostosowanych społecznie;
b) jest przygotowany do diagnozowania środowiska, prognozowania, projektowania, organizowania i realizacji specjalistycznych oddziaływań pomocowo-opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin i środowiska lokalnego;
c) posiada umiejętności i kompetencje do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), Indywidualnych Programów Resocjalizacyjnych (IPR) i programów profilaktycznych skierowanych do odpowiednich jednostek i grup niedostosowanych społecznie;
d) posiada przygotowanie (odpowiednie kompetencje merytoryczne i językowe) do samodzielnego studiowania literatury naukowej(także obcojęzycznej) oraz rozwijania współpracy międzynarodowej z zakresu resocjalizacji niedostosowanych społecznie;
e) jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
ABSOLWENT po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu może być zatrudniony:
a) jako wychowawca, pedagog w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
b) jako pedagog w szkołach i placówkach ogólnodostępnych;
c) posiadane przygotowanie uprawnia do podjęcia aplikacji pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego i zawodowego;
d) absolwent może też aplikować do pracy w organach bezpieczeństwa (straż miejska, policja, straż więzienna).r


 Komentarze:
brak komentarzy
Musisz być zalogowany żeby dodawać komentarze do artykułów

o gazecie | redakcja | archiwum | forum | reklama
"Gazeta Częstochowska" - Tygodnik Regionalny. Wydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o. o.
Adres redakcji: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-37-11, fax. 324-65-73,
e-mail: redakcja@gazetacz.com.pl, WWW: http://www.gazetacz.com.pl