Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 33 (1277) z 2016-08-18, dział : gospodarka

Priorytet: wsparcie przedsiębiorców i inicjowanie rozwoju gospodarczego

Nowym Prezesem Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie został Andrzej Broniewski. Priorytetem – jego jak i Zarządu Izby – obok wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu jest tworzenie klimatu sprzyjającego rozkwitu przedsiębiorczości. – W naszym regionie wzrost gospodarczy i inicjatywy przedsiębiorców są bardzo potrzebne. Chciałbym stworzyć specjalną strefę handlu w regionie częstochowskim, w tym Giełdę Hurtu Rolno-Spożywczego – mówi Prezes Andrzej Broniewski.Coraz więcej firm w RIP-H
Jurysdykcja Izby rozciąga się na dawne województwo częstochowskie i powiat zawierciański. Aktualnie zrzeszonych jest w niej około 130 podmiotów, w tym strategiczne: „CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A., „Karbud Sp. z o.o; Sp. k.”, „Polontex S.A.”, „ZPU Chemeks Sp. z o.o.”, OŚ „Warta” S.A., Społem PSS „Jedność”, „FPHU Green Pack Tadeusz Szymanek”, „PW Pol-Rem Sp. z o.o.”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie. W ostatnich miesiącach, już za kadencji prezesa Andrzeja Broniewskiego, do Izby wstąpiło kilka ważnych firm, między innymi Regionalny Fundusz Gospodarczy SA i Kancelaria Księgowo-Podatkowa „JMT”.
– Zrzeszamy firmy na zasadzie dobrowolności. Wszystkie przedsiębiorstwa posiadające szeroki i właściwy horyzont społeczno-gospodarczy są naszymi członkami. Zainteresowanie ze strony powstających firm jest duże, bowiem obecność i kontakt z Izbą daje możliwości rozwoju i ułatwia funkcjonowanie na rynku. Izba działa na rzecz integracji jej członków, poprzez wymianę ich wiedzy, doświadczeń oraz umiejętności jednocześnie niwelując ewentualne bariery lub utrudnienia we współpracy. Usprawnia efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez udzielanie wszelkiej pomocy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla prezes Broniewski.

Ćwierćwiecze RIP-H
Warto przypomnieć, że RIPH w Częstochowie istnieje już prawie 25 lat; została utworzona 13 grudnia 1991 roku przez połączenie Częstochowskiej Izby Gospodarczej i Izby Gospodarczej Regionu Częstochowskiego. Grupę założycielską stanowiło 60 osób i z nich dokonano wyboru Rady Izby złożonej z 21 osób oraz Prezydium, na czele którego stanął Prezydent Rady – Henryk Dawid. Funkcję Wiceprezydentów pełnili: Józef Wypych, Janusz Baranowski, Andrzej Gołaszewski, natomiast funkcji Sekretarza podjął się Andrzej Dziewiątkowski. Został również powołany Zarząd Izby, gdzie funkcję Prezesa objął Jarosław Ciura, jego Zastępcami zostali: Wiesław Nawara i Marek Trzciński, a Krzysztof Winiarski pełnił zadania Sekretarza.
Organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym oraz administracją państwową w zakresie kształtowania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw. Reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów wobec władz lokalnych i państwowych. – Wspieramy nowoczesne formy działalności gospodarczej i odpowiedzialnego biznesu. Ponadto dbamy o zrównoważony rozwój przynależących do niej organizacji oraz ich otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Tworzymy platformę współpracy pomiędzy partnerami krajowymi i zagranicznymi, kształtując trwałe relacje i kontakty zarówno w kraju jak i za granicą – podkreśla Andrzej Broniewski. – Staramy się wychodzić na wprost oczekiwaniom zrzeszonych w Izbie członków oraz wszelkich innych podmiotów, pragnących skorzystać z bogatej oferty programowej udostępnionej i systematycznie aktualizowanej w stosunku do Państwa bieżących potrzeb. Podstawowym i fundamentalnym celem RIPH jest świadczenie szerokiego zakresu usług Przedsiębiorcom – dodaje Prezes.

Praca na rzecz przedsiębiorców
Izba pomaga w czynnościach legalizacyjnych dokumentacji, wymaganej i ściśle związanej z eksportem wytwarzanych towarów. Oferuje bogatą gamę szkoleń, dostosowaną do aktualnych potrzeb min. wymogów współczesnej technologii informatycznej oraz związaną
z nowelizacjami aktów prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. – Szkolenia są profesjonalnie prowadzone i organizowane przy współpracy z doświadczonymi trenerami oraz instytucjami – stwierdza Andrzej Broniewski. – Ponadto prowadzimy bazę rzeczoznawców ekspertów i fachowców, wiarygodnych i kompetentnych specjalistów w określonych dziedzinach gwarantujących obiektywizm oraz wysoką jakość świadczonych usług. Dostępna baza rzeczoznawców obejmuje swoim zakresem min. ekspertyzy z zakresu budownictwa ogólnego, doradztwa prawnego, tekstyliów i przemysłu włókienniczego, oraz Funduszy Spójności i Unijnych Funduszy Strukturalnych – dodaje.
Ważną domeną Izby jest Sąd Arbitrażowy. Dążenie do skutecznego, efektywnego a przede wszystkim ugodowego rozwiązywania powstałych pomiędzy stronami sporów, stanowi priorytet jego działalności. W swoim zamyśle inicjatywa związana z utworzeniem Sądu Arbitrażowego ma głównie przyczyniać się do rozstrzygania sporów dotyczących praw majątkowych. Wybitni obdarzeni wieloletnim doświadczeniem, prestiżem i poważaniem praktycy dyscyplin prawa stanowią podstawę niezawisłości, bezstronności prowadzonych postępowań oraz poświadczają swoim autorytetem jakość orzecznictwa.
RIPH w Częstochowie oferuje również profesjonalną usługę w zakresie mediacji gospodarczej dzięki której wiele spornych spraw można rozwiązać ku zadowoleniu obu stron sporu, unikając długotrwałego procesu sądowego.

Przynależność do Izby niesie ze sobą istotne profity
– Nasz samorząd jest prekursorem wielu inicjatyw. Organizujemy cykliczne szkolenia, dzięki którym ich uczestnicy zdobywają nowe cenne umiejętności oraz nawiązują nie mniej wartościowe kontakty. Jesteśmy oficjalnym partnerem Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play". Pomagamy w promocji poprzez Konkurs „Jurajski Produkt Roku”. Ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, udział w prestiżowych wyjazdach i konferencjach gospodarczych. Izba poprzez swoje sztandarowe przedsięwzięcie: „Jurajski Konkurs Roku” promuje osiągnięcia firm i instytucji. Laureaci mają szanse na udział w Ogólnopolskim Konkursie „Teraz Polska”. Po stracie statutu województwa, region częstochowski jest dużo mniej zauważalny, stąd pokazywanie firm, które produkują wyroby znane i cenione, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jest formą zademonstrowania, że jako subregion wnosimy swój wkład w rozwój województwa i Polski – podkreśla Andrzej Broniewski.

Promocja regionu

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja produktów z regionu częstochowskiego, które charakteryzują się nowoczesną technologią, wysoką estetyką, funkcjonalnością i bezpieczną użytecznością. – Konkurs jest rozstrzygany w różnych dziedzinach gospodarczych: spożywczej, przemysłowej, usługowej, budowlanej, samorządowej. Proponujemy kategorie: E-technologie, e-usługi; Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku; Produkt bądź usługa budowlana; Produkt przemysłowy; Produkt rolno-spożywczy; Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii; Produkt Inny i Usługa. W 2014 roku wprowadziliśmy dodatkowo kategorię „Produkt Inny”, dotyczącą produktu i usług regionalnych. To będzie swoista promocja rzemiosła i rękodzieła, produktów/usług, które są ściśle powiązane ze specyfiką danego regionu. Zgłaszane produkty obejmują podkategorie: Produkt regionalny; Sztuka ludowa, Rękodzieło; Dorobek kulturalny; Dziedzictwo narodowe; Strefa rzemieślnicza; Rolnictwo Ekologiczne. Lada moment przystąpimy do organizowania kolejnej odsłony Konkursu – dodaje Andrzej Broniewski. Jak podkreśla, dla firm ważny jest już sam udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu. – Jeśli firma nie dostała nagrody bądź wyróżnienia, to wcale nie znaczy, że jej wyroby są złe. Wszystkie zgłaszane produkty są na poziomie już nie tylko europejskim, ale wręcz światowym, śmiało mogą występować w rankingach globalnych. I właśnie naszym celem jest pokazanie, że mamy takie wyroby, z których powinniśmy być dumni, mamy takich producentów, których powinniśmy pokazywać na zewnątrz, że jest się czym pochwalić – stwierdza prezes Broniewski.
Częstochowska Izba współpracuje także z podobnymi Izbami w Europie. Ma podpisane umowy o współpracy z Izbą irlandzką, a ścisłe kontakty z włosko-polską, austriacką i czeską. Otrzymuje również propozycje współpracy od Izb zza wschodniej granicy?

W 2015 roku prezes Andrzej Broniewski z rąk prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Andrzeja Arendarskiego otrzymał Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej


URSZULA GIŻYŃSKA

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone