Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 1 (1296) z 2017-01-05, dział : gospodarka

XVI edycja Jurajskiego Produktu Roku pod patronatem „Gazety Częstochowskiej” Innowacyjność w biznesie nagrodzona

9 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w częstochowskim Klubie Politechnik, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie po raz kolejny przyznała nagrody w Konkursie „Jurajski Produkt Roku” 2016. Laureatom i kandydatom za innowacyjność i kreatywność w biznesie pogratulował prezes Zarządu Andrzej Broniewski. RIPH w Częstochowie przyznała również wyróżnienia dla Instytucji lub osób zasłużonych dla rozwoju lub promocji naszego regionu. Wyróżnienia wręczyli prezes Andrzej Broniewski i prezydent Rady Tadeusz Szymanek.
Uroczystość poprowadził Dyrektor Muzeum Częstochowskiego Pan Janusz Jadczyk, a Joanna Spirkowicz wspólnie z Mariuszem Walaszczykiem z Laboratorium Dźwięku Efektywni zapewnili całą oprawę medialną Gali. Patronat nad tegoroczną edycją Konkurs objęli: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Starości Powiatów: częstochowskiego i zawierciańskiego. Tradycyjnie Konkurs odbył się pod patronatem Partnera Konkursu Fundacji Godła Promocyjnego Teraz Polska. Dzięki współpracy RIPH w Częstochowie z Fundacją, Laureaci Konkursu mają szansę na start w Konkursie Teraz Polska bez opłat rejestracyjnych.
Prezentujemy listę nagrodzonych w XVI Edycji Konkursu Jurajski Produkt Roku 2016:
Produkt bądź usługa budowlana:
Pierwsza Nagroda:
 Kompleksowa Obsługa Budownictwa „KOBNEXT” Sp. z o.o. - Rozbudowa istniejącej Przychodni „Centrum Małgorzata” o Szpital „Jurajski Ośrodek Onkologii” w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 28 i 30.
Wyróżnienie:
 Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. - Wykonawca robót, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - Inwestor - Budowa obiektu badawczo-laboratoryjnego Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
 Gmina Mykanów, PHU Szymbud, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Wudimeks” Sp. z o.o. - Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Słonecznej w Mykanowie.
Produkt Inny:
Wyróżnienie:
 Urząd Gminy Rędziny - Impreza sportowa ROCK Rędziny PUCHAR PUMPTRACK BATTLE na specjalnie do tego wykonanym torze dualowo-pumptrackowym.
 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie jako reprezentant konsorcjum
w skład, którego wchodzą także: Gmina Rędziny, CEMEX Polska Sp. z o.o. - Edukacyjno-rekreacyjne wydarzenie Dzień Różnorodności nie tylko Biologicznej w kamieniołomie Lipówka w Rudnikach. 21 maja 2016r.
 Urząd Gminy Rędziny, Lizard since 1965, Roberto Vitali by Kasbut, Zalbut Arturo Vicci - Festiwal Rędzińskiej Ciżemki.
Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii:
Pierwsza Nagroda:
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie - Zdrowa woda z kranu.
Wyróżnienie:
 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. - Proekologiczny hat-trick (Pozyskanie nieodpłatnie 40 autobusów hybrydowych, wykonanie specjalistycznej hali do serwisowania autobusów, budowa największej stacji do tankowania gazu CNG w subregionie północnym województwa śląskiego).
 Konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wiktor” Sp. jawna, Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k., Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. - Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Usługa:
Pierwsza Nagroda:
 HYDROMIREX Sp. z o.o. Sp. k - Budowa sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia wraz z kompletną infrastrukturą gazową tj. stacje gazowe I i II stopnia redukcji oraz stacje pomiarowe gazu.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Etyka w Biznesie:
Pierwsza Nagroda:
 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - CSR

Wyróżnienia otrzymali:
 Gmina Rędziny
Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Patronów Honorowych, przedstawiciele samorządu terytorialnego i gospodarczego, organizacji okołobiznesowych, urzędów i instytucji, członkowie RIPH w Częstochowie, lokalni przedsiębiorcy, sympatycy i przyjaciele naszej Izby.

UG
Foto: Laureaci Konkursu na pamiątkowej fotografii z władzami Regionalnej Izby Przemysłow-Handlowej


UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone