Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 6 (1301) z 2017-02-09, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

15 lutego 2017 roku w sali B1 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 21, odbyło się uroczyste otwarcie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.Przybyłych gości powitał rektor prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.Po części oficjalnej odbyły się pierwsze zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych:

- Matematyka na wesoło – gry i zabawy logiczne dla grupy wiekowej 6-9 lat

- Pokaz robotów mobilnych dla grupy wiekowej 10-12 lat

- Warsztaty Design Thinking dla grupy wiekowej 13-16 latCzęstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy powstał w ramach projektu pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”, który znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na 200 złożonych wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych prowadzonych, od lutego do czerwca 2017 roku, przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Zajęcia będą realizowane w trzech grupach wiekowych: Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat).

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zajęć:

· Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne,

· Drukowanie 3D + sitodruk (nadruk logo UMO na koszulkach),

· Roboty mobilne i manipulatory - nauka programowania robotów przez zabawę,

· Warsztaty Design Thinking (nauka kreatywnego myślenia),

· Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury,

· Mechanika dla najmłodszych - badamy własności rozciąganej stali,

· Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?

· Podróż do wnętrza komputera,

· Podstawy programowania gier w oparciu o silnik Unity3D v5,

· Programowanie stron internetowych.

Grupą docelową objętą projektem będzie 220 uczniów szkół, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy, a mianowicie:

· Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie,

· Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 40) w Częstochowie,

· Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie,

· Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie,

· Szkoła Podstawowa w Ślęzanach,

· Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie,

· Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Nowej Brzeźnicy.

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone