Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 7 (1302) z 2017-02-16, dział : felieton

W OKIENKO - Za pięć dwunasta

Jedną z największych przewin polityka jest niewykorzystanie szans i możliwości, jakie dla pomnażania dobra wspólnego dała mu jego własna kariera. Tak było Polsce po 1989 roku i w Częstochowie po roku 1990. W obu przypadkach zabrakło Porozumienia Centrum i Prawa i Sprawiedliwości w roli samodzielnej władzy.


Jeszcze większą przewiną jest ta, gdy polityk nie stawia sobie wielkich, dalekosiężnych, patriotycznych celów. Dlatego trzeba takie cele stale przypominać i pytania o nie – ponawiać.
Cele i zadania dla Częstochowy?
1. Uczynienie z Częstochowy – cywilizacyjnej, gospodarczej, społecznej, administracyjnej i kulturowej – otuliny dla spełnianej przez Częstochowę godności duchowej stolicy Polski.
2. Stworzenie najlepszych warunków dla mądrej, bogobojnej i zamożnej – częstochowskiej klasy średniej; tworzącej nowe miejsca pracy oraz hojnej na rzecz akcji charytatywnych, mecenatu kulturalnego i częstochowskiego sportu.
3. Przywrócenie województwa częstochowskiego.
4. Uczynienie z częstochowskich: teatru, filharmonii, festiwali – instytucji narodowych.SZYMON GIŻYŃSKI

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone