Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 8 (1303) z 2017-02-23, dział : GMINY I POWIATY

Prymusi ze stypendium starosty

Emilia Zamorowska, Żaneta Litarska i Klaudia Sikora to uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, którym w tym roku przyznano stypendia starosty powiatu częstochowskiego.

Te jednorazowe nagrody w wysokości 1 tys. zł przyznawane są od 2011 roku w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat częstochowski”.

Warunkiem przyznania Stypendium Starosty jest uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny celującej z co najmniej 3 zajęć edukacyjnych wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk. Kolejnym warunkiem uzyskania stypendium jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych.

Uroczystego wręczenia stypendiów, które miało miejsce 22 lutego w częstochowskim starostwie.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone