Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1304) z 2017-03-02, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Z ciekawostek reformy oświaty w Częstochowie

Dzięki radnej Justynie Kielesińskiej z Prawa i Sprawiedliwości wszystkie dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym.W projekcie Uchwały Rady Miasta Częstochowa dotyczącym sieci szkół podstawowych autorstwa Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka zabrakło wszystkich adresów w granicach obwodów szkół podstawowych.
Po wnikliwej analizie radnej i sporządzonej autopoprawce PiS-u wszystkie adresy również z ulicy Nowowiejskiego znajdą się w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa w sieci szkół podstawowych dostosowanych do nowego ustroju szkolnego.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone