Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1304) z 2017-03-02, dział : GMINY I POWIATY

„III JARMARK WIELKANOCNY W LELOWIE” 9 KWIECIEŃ 2017 r. LELÓW
KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY I STOISKA
Targowisko „Mój Rynek” w Lelowie, ul. Koniecpolska
9 KWIECIEŃ 2017 r.

Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy

Adres


Telefon:
www: e-mail:
Branża
(należy dokładnie opisać prezentowany asortyment)


Stoiska: Boks otwarty
4 m x 5 mZapotrzebowanie na prąd:
Każdy boks posiada oświetlenie
i przyłącze do prądu

Osoba do kontaktu:UWAGA!
WYSTAWCY WE WŁASNYM ZAKRESIE ZAPEWNIAJĄ SOBIE KRZESŁA, STOŁY I INNY SPRZĘT POTRZEBNY DO EKSPOZYCJI.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY I STOISKA należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24 marca 2017 roku do Urzędu Gminy w Lelowie (42- 235 Lelów, ul. Szczekocińska 18 osobiście, pocztą, faxem lub e-mailem z dopiskiem w tytule „KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY i STOISKA” na adres: j.sokolinska@lelow.pl (e-mail tylko w przypadku zeskanowania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY i STOISKA wraz z podpisem lub/ i pieczątką)


Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem wystawców i stoisk „III Jarmarku Wielkanocnego
w Lelowie”.…….………………………………………………….
(data, czytelny podpis lub/i pieczątka)
Regulamin wystawców i stoisk
„III JARMARK WIELKANOCNY W LELOWIE”
Lelów 2017


1. Każdy wystawca zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu wystawców i stoisk
„III JARMARKU WIELKANOCNEGO W LELOWIE”

2. „III JARMARK WIELKANOCNY W LELOWIE” odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017 r. na Targowisku „Mój Rynek” przy ul. Koniecpolskiej w Lelowie.

3. Do udziału w Jarmarku zapraszamy: producentów wyrobów świątecznych, rękodzieła, pszczelarzy, wytwórców regionalnych, artystów ludowych, pamiątki, gastronomię, wytwórców porcelany, producentów słodyczy. Mile widziane będą szkoły, fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i wszystkie osoby zainteresowane.

4. Miejsce ekspozycji wskazuje wystawcy Organizator.

5. Każdy wystawca zobowiązuje się do zachowania porządku w obrębie swojego stoiska.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i eksponaty wystawione na stoisku.

7. Warunkiem udziału w „III JARMARKU WIELKANOCNYM W LELOWIE”
jest dostarczenie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego osobiście lub pocztą
na adres Urzędu Gminy, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, e- mail j.sokolinska@lelow.pl (tylko w przypadku zeskanowania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
I STOISKA wraz z podpisem lub/ i pieczątką) lub fax na nr 34/355-00-49.
Wystawca traci prawo udziału w jarmarku, jeśli nie prześle formularza zgłoszeniowego
do dnia 24 marca 2017 r.

8. Wystawca podpisując formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki określone
w „Regulaminie Wystawców i stoisk”, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone