Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1304) z 2017-03-02, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

„EFS-owe ¶l±skie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego” - spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. ¦l±skiego, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 oraz samorz±dami z terenu województwa ¶l±skiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym z cyklu: „EFS-owe ¶l±skie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego” w Częstochowie.Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku, godz. 10.00-13.00, w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Sala 1.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.

Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób i instytucji, które chc± pozyskać wiedzę z zakresu aplikowania i realizowania projektów współfinansowanych ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach akcji informacyjnej "EFS-owe ¶l±skie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego" odbędzie się 19 spotkań na terenie województwa ¶l±skiego.
Spotkania informacyjne realizowane będ± od marca do czerwca 2017 roku, tydzień po tygodniu. Kolejne spotkanie w Częstochowie odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone