Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 12 (1307) z 2017-03-23, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Lekcja historii wg Jacka Kaczmarskiego

20 marca odbyła się w Zespole Szkół Technicznych "Lekcja historii wg Jacka Kaczmarskiego" dla nauczycieli z częstochowskich szkół oraz zaproszonych gości. Na początku uroczystości artysta malarz Maciej Kowalski przekazał obrazy tematycznie związane z powstaniem kościuszkowskim dla trzech szkół: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.


W zasadniczej części Lekcji… uczeń Zespołu Szkół Technicznych Sebastian Sobczyk wykonał 12 piosenek Jacka Kaczmarskiego: "Lekcja historii klasycznej", "Sen Katarzyny II", "Rozbite oddziały", "Katyń" i "Mury". Utwory te w poetyckim skrócie opisują istotne epizody z historii Polski i Europy. Sebastianowi Sobczykowi w kilku utworach towarzyszył na gitarze Dominik Rębiś oraz chór uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych. W trakcie uroczystości wykonawcy przypomnieli postać Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszkę i Stefana Banacha, zaproszeni goście mogli obejrzeć również przygotowane rolety związane z historią Częstochowy.

RP

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone