Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 12 (1307) z 2017-03-23, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Środki na odwodnienie dzielnic

Częstochowa uzyskała ze środków unijnych ponad 13,5 mln zł na odwodnienie dzielnicy Grabówka. Miasto składa też wniosek o środki na odwodnienie Kiedrzyna.


Wartość obu inwestycji sięga 50 mln zł. Na Grabówce powstanie kanalizacja deszczowa z systemem oczyszczania wód i zbiornikiem odparowująco-infiltracyjnym. System umożliwi czasową retencję wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo zostanie wybudowana droga publiczna, jako boczna od ul. św. Rocha. Prace związane z inwestycją mają rozpocząć się w tym roku, a zakończyć w 2018 r. Projekt dotyczący Kiedrzyna obejmuje m.in. budowę zbiornika chłonno-odparowującego i kanału deszczowego
KG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone