Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 12 (1307) z 2017-03-23, dział : kultura

Wystawa uczennic „Plastyka”

Trzy uczennice Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie oraz stypendystki Prezydenta Miasta Częstochowy: Zofia Snarska (także stypendystka Ministra Kultury) , Alicja Desperak, Zuzanna Winiarska zadebiutowały na wspólnej wystawie w Galerii im. Jerzego Dudy-Gracza, w siedzibie Zespołu Szkół Plastycznych.
– To czołówka naszych najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów. Dziewczęta wystawiły prace w dziedzinach, które są im bliskie, włączając fotografie, rysunek, malarstwa, a nawet ceramikę. To prezentacja wysoce dojrzała, wręcz na poziomie akademickim. Odsłania nie tylko talenty uczennic, ale w głównej mierze ich kreatywność, na którą składa się artystyczne eksperymentowanie podbudowane zdobytą wiedzą. Zamierzamy powtarzać tego typu wystawy wśród uczniów, którzy sprostają takim wymaganiom, że wychodzą ponad program, pokazując talent i wykazując umiejętności – mówi dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie Anna Maciejowska.
Częstochowski „Plastyk”, co należy podkreślić, jest wyjątkową kuźnią talentów. Jednakowoż wynik edukacyjny to nie przypadek. Jest on wynikiem pracy i zaangażowania uczniów i nauczycieli, bo – jak ktoś mądry powiedział – talent to tylko połowa sukcesu. O wiele ważniejsze jest jego szlifowanie, a to przesłanie stało się misją nauczycieli „Plastyka”. Ich zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy oraz serdeczność, którą otaczają swoją młodzież – po prostu procentuje.


Zofia Snarska, maturzystka, laureatka prestiżowych przeglądów ogólnopolskich, już z indeksem Uniwersytetu Warszawskiego, córka znanej malarki Magdy Snarskiej.
– Wystawie nadałam tytuł „Materia”. To makrofotografia, w której wszystko obraca się wokół koloru i światła, które są dla mnie podstawową materią. Do wykonania użyłam wody, którą podświetliłam. W ten sposób próbuję stworzyć pejzaże, niektórym przypominają one widoki różnych planet. Znajduje się tu również grafika cyfrowa. To eksperyment, połączenie kilku fotografii. Wystawie towarzyszył krótki film, który składał się z ożywionych fotografii.
Największą inspiracją od mojej mamy jest pociąg do światła i koloru. Mam bardzo dużo przekazała mi wiedzy i artystycznych sugestii. Interesuję się też światłem w formie instalacji. Mój ulubiony artysta James Turrell tworzy instalacje świetlne, gdzie uzyskuje efekt światła i koloru absolutnego. I to próbuję przekazać w moje sztuce. Moje odczucie i postrzeganie piękna.


Zuzanna Winiarska, uczennica drugiej klasy Liceum
– Realizuję się artystycznie od najmłodszych lat. Skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej, a swoje zainteresowania artystyczne postanowiłam kontynuować w szkole plastycznej, by rozwijać to w czym się najbardziej wyrażam i spełniam. Na wystawie zaprezentowałam prace rysunkowe, malarskie, ceramiczne. Ceramika powstała w ramach stypendium artystycznego, jedna z prac znajdzie miejsce w przestrzeni naszego miasta. Niedawno zdobyłam drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym „Ceramiony”, a kilka lat temu nagrody w ogólnopolskim i międzynarodowym konkursie.Alicja Desperak, uczennica trzeciej Liceum, córka znanych, częstochowskich artystów.
– Rodzice w dużej mierze prowadzili mnie i zachęcali do tworzenia i wyrażania siebie w sposób artystyczny, Od dzieciństwa obcowałam ze sztuką, ludźmi kultury. Najistotniejszą częścią mojej wystawy jest cykl czarno-białych fotografii, realizowany w ramach stypendium. Przedstawia miejsca na terenie starego rynku, czyli getta w Częstochowie w czasie II wojny światowej. Chciałam pokazać życie tego historycznego miejsca, że nadal bardzo różni się od reszty Częstochowy. Zaprezentowałam także rysunek i malarstwo. To dla mnie najważniejsza część działalności artystycznej, w tym kierunku chciałabym się rozwijać. Bardzo dla mnie inspirujący są Francis Bacon, Lucian Freud, Pablo Picassa, szczególnie jego okres niebieski.

Alicja Desperak, nauczycielka prowadząca Joanna Przygoda, dyr. Anna Maciejowska, Zuzanna Winiarska, Zofia SnarskaURSZULA GIŻYŃSKA

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone