Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 13 (1308) z 2017-03-30, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Reklamy w przestrzeni miejskiej

Ponad 900 osób wzięło udział w badaniu dotyczącym reklam w częstochowskiej przestrzeni publicznej. Zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za wprowadzeniem przepisów regulujących zasady sytuowania reklam w mieście.


Podkreślali oni m.in. nadmierną liczbę reklam, niedostosowanie ich do architektury, krytycznie oceniali też formę reklam przy drogach i skrzyżowaniach.Badani zwrócili również uwagę na jaskrawą kolorystykę, stan utrzymania nośników czy gabaryty. Większość badanych odpowiedziało także pozytywnie na pytania dotyczące ograniczenia lub wykluczenia: reklam okolicznościowych w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny; reklam świetlnych w rejonie skrzyżowań; tablic, kasetonów, chorągwi umieszczonych prostopadle do elewacji; banerów, tablic i billboardów na ogrodzeniach; reklam świetlnych o zmiennej treści umieszczonych na budynkach; siatek reklamowych, banerów umieszczonych na elewacjach; reklam na autobusach i tramwajach MPK; folii reklamowych, zakrywających całe witryny lokali handlowo-usługowych; koziołków/potykaczy reklamowych na chodnikach.


KG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone