Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 13 (1308) z 2017-03-30, dział : GMINY I POWIATY

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

W środę 22 marca w Szkole Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju odbyła się kolejna edycja Gminnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu z gminy. Nagrody ufundował Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera.


Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. W jego trakcie uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych, a nawet udzielania pierwszej pomocy. Bardzo ważne okazały się umiejętności praktycznego zastosowania przepisów drogowych, sprawnej jazdy na rowerze, balansowania równowagą, czy choćby uważnego skupienia podczas kierowania jednośladem. Zawodnicy mieli także do pokonania specjalnie zaprojektowany i przygotowany tor przeszkód.
W kat. szkół podstawowych klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
• I miejsce: SP Poraj
• II miejsce: SP Jastrząb
• III miejsce: SP Żarki Letnisko
• IV miejsce: SP Choroń
W kat. gimnazjów na podium stanęły drużyny:
• I miejsce: Gimnazjum w Żarkach Letnisku
• II miejsce: Gimnazjum w Poraju
Najlepsze wyniki osiągnęli:
• w kat. szkół podstawowych: Nikola Sygut
• w kat. gimnazjów: Dominika Dudek
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci piłek sportowych. Z kolei
najlepsi zawodnicy odebrali kaski rowerowe. Nagrody w imieniu Wójta Gminy Łukasza Stachery, wręczył kierownik Andrzej Kozłowski.
Konkurs zorganizował zespół nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Poraju.AK

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone