Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 13 (1308) z 2017-03-30, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Zmiana miejsca. Deklaracje „śmieciowe” w Wilii Generała

Od poniedziałku 3 kwietnia 2017 roku sprawy związane z przyjmowaniem deklaracji i wydawaniem decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami będą załatwiane w Willi Generała przy alei Wolności 30.

Rada Miasta Częstochowy uchwałami z dnia 23 lutego 2017 roku (492.XXXVI.2017, 493.XXXVI.2017), postanowiła, że zadanie własne gminy, to znaczy utrzymanie czystości i porządku, w zakresie przyjmowania deklaracji i wydawania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zlecone dotychczas Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. przejmie Urząd Miasta Częstochowy. Jest to odpowiedź na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, która mówi, iż czynności administracyjne w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wykonywać tylko wójt, burmistrz, prezydent (jako organ podatkowy).
Od 3 kwietnia (poniedziałek) urzędnicy będą czekać na częstochowian:
- w budynku Willi Generała przy alei Wolności 30 (skrzyżowanie z ul. Focha), a nie jak dotąd w budynku Urzędu Stanu Cywilnego – w zakresie przyjmowania deklaracji, decyzji określających wysokość opłaty, sprawdzenia wysokości wpłat, nadpłat i zaległości finansowych, otrzymanych upomnień i tytułów wykonawczych, uzyskania informacji dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (mieszkańcy będą tam obsługiwani przez pracowników Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta),
- w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 w pok. 21 – w zakresie zgłoszeń dodatkowych usług (odbioru odpadów wielkogabarytowych i gruzu), reklamacji usługi odbioru, kontroli posesji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym zakresie obsługą zajmą się pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa).
Obsługa, w tym zakresie będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (we wtorki do godz. 17.00).
Numery telefonów stacjonarnych pozostają bez zmian – do Willi Generała będzie można się dodzwonić bezpośrednio na numery 34 310 30 41 lub 34 310 30 45, a do pokoju 21 w budynku UM przy ul. Śląskiej pod nr 34 3707 225.
Zawsze można oczywiście skorzystać także z łączenia poprzez centralę Urzędu Miasta – tel. 34 3707 100.
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne jako spółka miejska zarządzająca regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych w Sobuczynie oraz realizująca różne zadania w zakresie organizacji, utrzymania porządku i czystości na terenie nadal będzie – od strony technicznej – nadzorować realizację umowy z firmą wykonującą usługę wywozu odpadów i weryfikować w terenie zgłoszenia i uwagi mieszkańców w tym zakresie.


UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone