Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 13 (1308) z 2017-03-30, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

"Aktywni niepełnosprawni"

Fundacja Oczami Brata oraz Gmina Miasto Częstochowa zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz rodziców i opiekunów do udziału w projekcie "Aktywni niepełnosprawni". Spotkanie informacyjne już we wtorek, 4 kwietnia.Celem projektu jest usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych, ich rozwój, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zmotywowanie do poszukiwania pracy i w rezultacie - podjęcie zatrudnienia.
Otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się we wtorek, 4 kwietnia o godz. 10.00, w Hali Sportowej Częstochowa, przy ul. Żużlowej. 4, 42-202 Częstochowa.

Projekt przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością mieszkających w Częstochowie oraz dla ich rodziców i opiekunów. Zakłada kompleksowe formy usług społeczno-zawodowych na bazie indywidualnej ścieżki wsparcia dla 30 osób z niepełnosprawnością i 20 osób z otoczenia niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pobytu w Rodzinnym Domu Pomocy, Akademii Życia, rehabilitacji społecznej, wsparcia psychologa i coacha.

Projekt "Aktywni niepełnosprawni"współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kontakt w sprawie projektu: Biuro Fundacji Oczami Brata
tel. 533-527- 368 -mail: rdp@oczamibrata.pl


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone