Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 13 (1308) z 2017-03-30, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

„Leon Jelonek. Muzyk, dyrygent, pedagog (1916-1994)”

Od 29 marca 2017 roku w Ratuszu można oglądać wystawę poświęconą wybitnemu częstochowianinowi Leonowi Jelonkowi. Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów Barbary Jelonek-Kowalczyk, Krzysztofa Jelonka, Filharmonii Częstochowskiej oraz Muzeum Częstochowskiego. Ekspozycję umiejscowiono w Gabinecie Wybitnych Częstochowian.

Leon Jelonek urodził się 16 marca 1916 roku w Częstochowie w dzielnicy Ostatni Grosz. W 1936 roku ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie. W latach 1936-1937 uczęszczał na V Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty w 27 pp. i ukończył go ze stopniem st. strzelec. W 1938 roku podjął pracę nauczyciela muzyki i śpiewu w szkołach powszechnych w Giętkowiźnie, Parzymiechach i Kłobucku. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939, a później w walce konspiracyjnej w szeregach Armii Krajowej. Jeszcze w czasie wojny powrócił do pracy nauczycielskiej w Szkole Powszechnej nr 20 w Częstochowie (1942-45). W tym czasie pracował też w hucie B. Hantkego na Rakowie.

Po wojnie brał udział w organizacji Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16 i pracował w niej jako skrzypek, a później dyrygent. W latach 1949-1954 odbył wyższe studia artystyczne na Wydziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury w PWSM w Katowicach (obecnie Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego). W czasie studiów zatrudnił się w Filharmonii Śląskiej jako altowiolista.
W tym okresie kontynował też pracę pedagogiczną w częstochowskich szkołach. Uczył muzyki i śpiewu, prowadził szkolne chóry w Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, Liceum Pedagogicznym oraz chór i orkiestrę symfoniczną w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia. W LO im. R. Traugutta zatrudniony był od września 1947 roku do 31 marca 1951 jako nauczyciel kontraktowy śpiewu. Gorący zwolennik umuzykalnienia dzieci i młodzieży. Przez wiele lat organizował i prowadził w siedzibie orkiestry, a potem w Filharmonii Częstochowskiej tzw. audycje muzyczne dla młodzieży szkół średnich oraz przedszkoli. Uczył też metodyki wychowania muzycznego w Studium Nauczycielskim w Częstochowie. Ponadto był kierownikiem muzycznym Teatru im. A. Mickiewicza (do 1950 r.)

Z wielkim zaangażowaniem włączył się w sprawę budowy nowej siedziby orkiestry symfonicznej. 6 listopada 1965 roku dyrygował koncertem inauguracyjnym i dokonał uroczystego otwarcia nowego gmachu Filharmonii Częstochowskiej jako jej dyrygent i kierownik artystyczny.

Miał ogromny dorobek koncertowy. Przez wszystkie lata pracy z orkiestrą symfoniczną (1954-1971) dyrygował setkami koncertów z udziałem najwybitniejszych solistów, zbierając pochlebne recenzje. Od roku 1966 organizował w Filharmonii Częstochowskiej festiwale muzyczne: Liszt-Chopin, Pro Musica, Jeunesses Musicales. 12 listopada 1971 r. dyrygował pożegnalnym koncertem na zakończenie pracy w Filharmonii Częstochowskiej.

Przeszedł do nowo powstającej w Częstochowie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (WSN), gdzie rozpoczął wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku docenta. Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP), a następnie na Akademia im J. Długosza w Częstochowie. Wykładowca, twórca i dyrygent akademickiego chóru, prodziekan Wydziału Pedagogicznego, kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego, promotor wielu prac magisterskich. Autor licznych publikacji z dziedziny kształcenia muzycznego. Do późnych lat niestrudzony propagator krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie. Za namową Stanisława Podobińskiego, nieodżałowanego redaktora naczelnego Wydawnictwa WSP, ostatnie lata swego życia Leon Jelonek poświęcił na opracowanie monografii "Z dziejów życia muzycznego w Częstochowie", opartej na rzetelnym materiale faktograficznym pochodzącym głównie z bogatych zbiorów jasnogórskich. Niestety książka ukazała się po jego śmierci.

W 1994 roku obchodził 50-lecie działalności artystycznej i pedagogicznej. Skorzystał z zaproszenia Filharmonii Częstochowskiej i dyrygował gościnnie koncertem z udziałem pianisty Janusza Olejniczaka. Zmarł 20 grudnia 1994 roku w wieku 78 lat.
Aleksander Cieślak
http://absolwent.traugutt.net
r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone