Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 13 (1308) z 2017-03-30, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

„Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”

20 marca 2017 roku w Ratuszu Miejskim podsumowano XVI edycję Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”.


W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Częstochowy i regionu. Celami rywalizacji były: propagowanie wśród młodzieży wiedzy o dziejach miasta i regionu od pradziejów do czasów współczesnych, poznanie zabytków architektury terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Polaków na przestrzeni wieków, ukazanie przemian administracyjnych Częstochowy i regionu od średniowiecza po dzień dzisiejszy oraz poznanie herbów miast i ośrodków gminnych obecnego powiatu częstochowskiego.
Do konkursu przystąpiło 134 uczniów (74 gimnazjalistów reprezentujących 15 placówek z terenu miasta i powiatu oraz 60 uczniów szkół podstawowych reprezentujących 13 placówek z terenu miasta i powiatu). Uczestnicy startowali w trzech etapach. Finał poprzedziły warsztaty historyczne. Ich hasłem przewodnim (oraz samego finału) były "Obchody 150 - rocznicy urodzin, twórcy niepodległej Polski, marszałka Józefa Pilsudskiego".
Organizatorami XVI Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego” były: Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie oraz Archiwum Państwowe w Częstochowie.
LAUREACI:
SZKOŁY PODSTAWOWE
 1.
Damian Strącała
Szkoła Podstawowa nr 48
Czę-wa

mgr Małgorzata Turlejska
 
Wiktor Czarnota
Szkoła Podstawowa nr 26
Czę-wa

mgr Michał Koziarz
 
Kacper Kurzawski
Szkoła Podstawowa nr 34
Czę-wa

mgr Alina Basińska
4.
Maciej Mikołajczyk
Zespół Szkół Kusięta
Szkoła Podstawowa

mgr Marek Romański
5.
Bartosz Ociepa
Szkoła Podstawowa
Kolonia Poczesna

mgr Kornel Mielczarek
 
Kacper Ruksza
ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 15 Czę-wa

mgr Tomasz Szczygłowski
7.
Mateusz Żeleziński
ZS nr 1 Szkoła Podstawowa
nr 54 Czę-wa
mgr Norbert Ogrodnik
8.
Maja Tomczyk
Szkoła Podstawowa nr 21
Czę-wa
mgr Agata Miśkiewicz
 
Katarzyna Majchrzak
Szkoła Podstawowa nr 34
Czę-wa
39
mgr Alina Basińska
10.
Piotr Rakoczy
Szkoła Podstawowa nr 50
Czę-wa
mgr Małgorzata Turlejska

GIMNAZJA:
 
1.
Nikodem Buszko
Gimnazjum nr 13
Częstochowa
mgr Piotr
Zajęcki

2.
Oliwia Dominiak
Gimnazjum Borowno
mgr Robert Wysmołek
 
Łukasz Ancerowicz
Gimnazjum Borowno
mgr Robert Wysmołek

4.
Dominika Kubas
Zespół Szkół Stary Cykarzew
Gimnazjum
mgr Aneta
Kubas

5.
Kamil Klama
Gimnazjum nr 9
Częstochowa
mgr Jacek Jędryka
 
Miłosz Olszewski
Gimnazjum nr 18
Częstochowa
mgr Joanna Piątkowska
7.
Sandra Szyda
Zespół Szkół Stary Cykarzew
Gimnazjum
52
16
68
mgr Aneta
Kubas
8.
Paulina Włodarczyk
Zespół Szkół Stary Cykarzew
Gimnazjum
51
15
66
mgr Aneta
Kubas
9.
Krystian Bielecki
Gimnazjum nr 13 Częstochowa
44
17
61
mgr Piotr
Zajęcki
10.
Mieszko Koziarz
Gimnazjum nr 13
Częstochowa
38
13
51
mgr Piotr
Zajęcki

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone