Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 14 (1309) z 2017-04-06, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

„Noc terapeutyczna”

Z inicjatywy nauczycieli pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 5 w Częstochowie została zainicjowana akcja skierowana do wychowanków placówki pt. „Noc terapeutyczna”. Zajęcia te odbędą się z 6 na 7 kwietnia 2017 roku. Już spotkały się z ogromną akceptacją i życzliwością ze strony rodziców wychowanków uczęszczających do ośrodka.


Akcja ta jest całkowicie bezpłatna i ma innowacyjny charakter, który odwołuje się do percepcji zmysłowej umożliwiającej poznawanie świata.
Odbiór wrażeń zmysłowych u każdego człowieka jest silniejszy nocą. Nasze ciała są wówczas zrelaksowane i odcięte od bodźców napływających ze świata zewnętrznego. Łatwiej jest więc kierować procesem terapeutycznym w godzinach późno popołudniowych. Wybór tej pory zajęć sprzyja więc rozwojowi dzieci z niepełnosprawnością.
„Noc Terapeutyczna” organizowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 5 w Częstochowie wpływa na usprawnianie zaburzonych funkcji ciała i zmysłów przy pomocy nowatorskich metod i technik terapeutycznych tj. terapia ręki, terapia polisensoryczna, bajkoterapia, hydroterapia, relaksacja, muzykoterapia, zajęć rozwijających mowę i komunikację alternatywną przy użyciu sprzętu multimedialnego.
W tych dniach dzieci będą zdobywać nowe doświadczenia w zakresie samodzielności i zaradności życiowej w trakcie wspólnego szykowania posiłków oraz przygotowywania się do snu i do szkoły.
Zastosowane podczas Nocy Terapeutycznej działania są na co dzień realizowane w trakcie zajęć terapeutycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 w Częstochowie. Jest to zaledwie niewielki wycinek z oferty dydaktyczno – terapeutycznej, którą na co dzień swoim podopiecznym oferuje placówka. W tym roku, w ramach projektu pt. „Bajkowe Przedszkole” ośrodek wzbogacił się o specjalistyczny, innowacyjny sprzęt, który jest wykorzystywany podczas codziennych terapii: Biofeedback, Sensomotoryki na platformie Medi Balance, Terapii Taktylnej.
Oferta placówki uwzględnia przy tym indywidualne potrzeby wychowanków Przedszkola Specjalnego nr 68, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5, Gimnazjum Specjalnego Nr 30, oraz Grup Rewalidacyjno – Wychowawczych które na co dzień wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 5 w Częstochowie.r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone