Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 14 (1309) z 2017-04-06, dział : kultura

ankieterzy wypytają częstochowian

Urząd Statystyczny w Katowicach rozpoczął badania ankietowe dotyczące warunków życia ludności, uczestnictwa w podróżach krajowych i zagranicznych oraz wykorzystania technologii informacyjno - telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Ankieterzy mogą zapukać do drzwi mieszkańców całego województwa śląskiego.


Na terenie województwa śląskiego badanie realizują pracownicy Urzędu Statycznego w Katowicach - ankieterzy statystyki publicznej. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań.
Badania mają formę bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego.
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Katowicach, także na terenie Częstochowy są realizowane w następujących terminach:

- EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI
3 kwietnia - 31 maja 2017 r.
- UCZESTNICTWO W PODRÓŻACH KRAJOWYCH/ZAGRANICZNYCH
1 kwietnia - 20 kwietnia 2017 r.
- WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII  INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH W GOSPODARSTWACH  DOMOWYCH
3 kwietnia - 31 maja 2017 r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:
32 77 91 291, 695 255 244  bądź adresem mailowym d.gwozdz@stat.gov.pl
 

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone