Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 15 (1310) z 2017-04-13, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

MARSZ NADZIEI

Jak co roku, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zorganizowało marsz, którego celem jest zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpi±cym oraz ich rodzinom.


Marsz Nadziei odbył się 7 kwietnia 2017 roku w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei, która co roku organizowana jest na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych chorob± nowotworow±.
UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone