Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 15 (1310) z 2017-04-13, dział : GMINY I POWIATY

Wieczornica patriotyczna poświęcona lokalnym Bohaterom i Żołnierzom Wyklętym

25 marca 2017 roku w Klubie Mieszkańca w Zawadzie, w gminie Kłomnice, w otwarto wystawę „Oni walczyli o naszą wolność”, na której zaprezentowano zbiory Kazimierza Musiała. W oficjalnym otwarciu uczestniczył poseł na Sejm RP Szymon Giżyński.


Ekspozycję, na którą składają się pamiątkowe dokumenty i zdjęcia żołnierzy AK oraz Żołnierzy Wyklętych, działających na terenie wsi i gminy, będzie można oglądać przez miesiąc.
Kolejnymi punktami „Wieczornicy Patriotycznej” był spektakl teatralny „Opowieści z lasu”, powstały na bazie książki Januarego Bartkiewicza pt. „Las”. W przedstawieniu, w reżyserii i na podstawie scenariusza Dawida Chybalskiego, udział wzięli Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Las”, grupa teatralna GOK „Dratwa” oraz Chór „Promyk nadziei” z Zespołu Szkół w Zawadzie, pod kierunkiem Ewy Baran. Tematyką przedstawienia są wspomnienia mieszkańców Zawady, w szczególności rodziny Bartkiewiczów, z czasu II wojny światowej oraz okresu powojennego.
Poseł Szymon Giżyński dziękując za zaproszenie organizatorom wydarzenia podkreślił ważność tego typu działań. – To jest budowanie świadomości historycznej i patriotyzmu. Swą cenną, lokalną cegiełką dokładacie Państwo niepodważalną wartość do ogólnonarodowego dzieła umiłowania Ojczyzny – powiedział poseł Szymon Giżyński.
Po spektaklu odbyła się dyskusja tematyczna z historykami i lokalnymi pasjonatami historii, której przewodził badacz i znawca historii regionu Kazimierz Musiał. Wieczornicę zakończony Apelem Poległych, przygotowanym przez Walentynę Wilk i Kazimierza Musiała.
Wieczornicę przygotowali: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, Kazimierza Musiał, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Dratwa”, Zespół Szkół w Kłomnicach, Zespół Szkół w Zawadzie, Stowarzyszenie „Jedność w działaniu”. Wydarzenie odbyło się w ramach Programu Aktywności Lokalnej Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”. A nad całością czuwały: kierownik GOPS Anna Kubalska, dyr. GOK Katarzyna Sosnowska oraz koordynatorka Programu Aktywności Lokalnej, pracownik GOPS Małgorzata Szafraniec.
GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone