Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 15 (1310) z 2017-04-13, dział : GMINY I POWIATY

Zabytki częstochowskiego regionu

Kościół pw. Świętego Mikołaja w PrzyrowieJest najstarszym obiektem zabytkowym na terenie gminy. Pochodzi w początku XVI wieku, wybudowany został w miejscu starego drewnianego kościoła parafialnego istniejącego jeszcze w XIII wieku we wsi Komorowo. Z chwilą powstania miasta w II połowie XIV wieku przeniesiono siedzibę parafii do drugiego kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Kościół drewniany dotrwał do przełomu XV i XVI wieku, wtedy go rozebrano oraz wzniesiono kościół murowany z kamienia łamanego. Ołtarz ma charakter barokowy, kolumnowy. Dach kryty jest gontem. W kościele znajdują się rzeźby i obrazy z okresu baroku.

WWW.przyrow.plr

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone