Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 15 (1310) z 2017-04-13, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Są pieniądze z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na drogę krajowa w powiecie częstochowskim!

W ostatnich miesiącach poseł Szymon Giżyński kilkakrotnie rekomendował podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, ministrowi Jerzemu Szmitowi, ważną inwestycję drogową w powiecie częstochowskim: rozbudowę drogi krajowej nr 46, na odcinku Janów- Lgoczanka.


23 marca 2017 roku, minister Jerzy Szmit podpisał akt skierowania rozbudowy drogi Janów - Lgoczanka do realizacji. Koszt inwestycji to ponad 21 milionów zł. W tym ważnym dla naszego regionu wydarzeniu uczestniczył poseł Szymon Giżyński.r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone