Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 17 (1312) z 2017-04-27, dział : GMINY I POWIATY

Wielkanocne spotkanie z podziękowaniem

W Zalesicach, w gminie Przyrów, 22 kwietnia 2017 roku, w imieniu Kapituły Generalnej Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, wiceprezes KSS RP ks. Tomasz Kośny i członek Kapituły KSS RP Zbigniew Szpruta, z oddziału Stowarzyszenia przy parafii w Przyrowie, podczas Wielkanocnego Spotkania podziękowali sponsorom i osobom wspierającym ich działalność na rzecz wychowania młodego pokolenia.


Przybyli goście mieli okazję podziwiać występy utalentowanych dzieci i młodzieży z lokalnych szkół. Wysłuchali także koncertu zespołu folklorystycznego „Zalesianki”. Atrakcją okazał się popis dzieci uczestniczących w zajęciach gimnastyki artystycznej, od dwóch lat prowadzonych dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu. Organizatorzy spotkania zaprezentowali także film z wyjazdu przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP do Nowogródka, Grodna i Iwia (obecnie Republika Białorusi), jak podkreślił Zbigniew Szpruta, wyjazdu bogatego w duchowo-patriotyczne i sportowe przeżycia.
Stowarzyszenie, którego prezesem jest Stefan Stanisław Kowalik, a sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Jerzy Walenty Drynda, z pietyzmem kształtuje u swoich podopiecznych ducha katolickiej postawy i szacunku dla tradycji oraz dla zawartych w niej wartości patriotycznych. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści – poseł Lidia Burzyńska i poseł Szymon Giżyński, działacze sportowi i wójt Gminy Przyrów Robert Nowak podziękowali działaczom za trud i troskę włożone w wychowanie dzieci i młodzieży i życzyli wielu sukcesów i radości jakie przynosi uprawianie sportu w duchu fair play. Opiekun duchowny Stowarzyszenia , prałat Mirosław Mikulski, życzył dzieciom i młodzieży sukcesów w pracy nad rozwojem ducha i ciała.GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone