Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 19 (1314) z 2017-05-11, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

LIST DO REDAKCJI

Rondo na Rynku Wieluńskim bardzo niebezpieczne. Tam kiedyś ktoś zginie


Szanowna Redakcjo,

Jestem egzaminatorem kandydatów na kierowców i mieszkańcem Częstochowy. Bardzo często przejeżdżam przez skrzyżowanie z ruchem okrężnym na Rynku Wieluńskim i w związku, że byłem tam wielokrotnie świadkiem sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa i kolizji piszę do Państwa z apelem o nagłośnienie problemu. Ostatnia kolizja była w sobotę wieczorem, 29 kwietnia 2927 r. ) a zderzenie było przy bardzo dużej prędkości, o czym świadczyło między innymi urwane koło w samochodzie i olbrzymi huk przy zderzeniu. Przed zmianą oznakowania tego skrzyżowania ja na pewno nie widziałem tyle niebezpiecznych sytuacji. Skrzyżowanie jest błędnie oznakowane. Z samego założenia ronda są najbezpieczniejszymi skrzyżowaniami ponieważ pojazdy nadjeżdżające z każdej strony muszą zwolnić i jeżeli dochodzi już do kolizji to przy bardzo małej prędkości. Problem skrzyżowania z ruchem okrężnym na Rynku Wieluńskim, jest właśnie możliwość przejechania tego skrzyżowania bez konieczności zmniejszenia prędkości. Powodem tego jest za mała wyspa centralna, a wcześniejsza jazda od strony Alei Jana Pawła II – drogą o wielu pasach ruch i dużym natężeniu ruchu - powoduje poczucie jazdy na drodze z pierwszeństwem przejazdu. W załączniku przesyłam rozporządzenia z przepisami, które są naruszone przy oznakowaniu i przebudowie tego ronda, a mianowicie:
§ 76. 1. Wyspa kanalizująca ruch na skrzyżowaniu powinna mieć:
1) kształt dostosowany do torów ruchu pojazdów;
2) wymiary dostosowane do funkcji przez nią pełnionych, a w szczególności jej szerokość w miejscu wyznaczonej strefy oczekiwania pieszych nie powinna być mniejsza niż 2,0 m.
2. Krawędzie wyspy wyodrębnionej z jezdni powinny być wyniesione ponad powierzchnię jezdni na wysokość nie mniejszą niż 6 cm z wyłączeniem tej części wyspy, na której wyznaczono przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów.
3. Wyspa kanalizująca ruch wyodrębniona z jezdni powinna wyraźnie różnić się od jezdni, a umieszczone na niej urządzenia lub zieleń nie powinny ograniczać wymaganego pola widoczności.
4. Urządzenia organizacji ruchu umieszczone na wyspie powinny być odsunięte od krawędzi pasa ruchu na odległość określoną w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
5. Wyspa kanalizująca ruch niewyodrębniona z jezdni powinna być wyłączona z ruchu i wyznaczona zgodnie z przepisami w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Nazwisko znane Redakcji
Foto: simis.pl

Rondo najpierw zbudowano z klocków, w ubiegłym roku przed wizytą Papieża Franciszka wybrukowano, ale nadal stanowi poważne zagrożenie


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone