Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 21 (1316) z 2017-05-25, dział : ekologia

Ekologicznie i teatralnie

V Powiatowy Konkurs na małą formę teatralną „Jesteśmy ekologiczni’, który 11 maja 2017 r. odbył się w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie jak zawsze pokazał, jak bardzo mamy utalentowane dzieci i młodzież.


O ekologii w artystyczny sposób wypowiedziało się kilka zespołów teatralnych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i po raz pierwszy ponadgimnazjalnych. – Każda z drużyn wykazała się własną inwencją twórczą dzięki czemu konkurs był niezwykle widowiskowy. Interpretacje przybrały wysoce twórczy i edukacyjny przekaz – mówi Alina Grabna, jedna z organizatorek konkursu. W przygotowaniach wsparły ją Iwona Bartkiewicz, Donata Leszczyłowska.
Komisja w składzie: wiceprezes ZO LOP Maria Jasińska, prezes Częstochowskiego Oddziału LOP Stanisława Gruszczyńska, wiceprezes ZO LOP Jerzy Suchy, konsultant RODN „WOM” Aleksandra Krawczyk oraz przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy –Katarzyna Śliwińska, Małgorzata Ligenza-Purgal wyłoniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych
Szkoły Podstawowe: I miejsce – SP 30 - kl. III a, II miejsce - SP 30 - kl. II b, III miejsce - SP 53 i SP 54
Szkoły Gimnazjalne: I miejsce – G20, II miejsce - G5
Ponadgimnazjalne I miejsce - Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
– Nagrody książkowe ufundował Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy, za co serdecznie dziękujemy. Każdy upominek jest piękną formą podziękowania za olbrzymi wkład pracy uczniów oraz nauczycieli, którzy z wielkim oddaniem prowadzą ekologiczna edukację – mówi przewodnicząca jury, wiceprezes Maria Jasińska.
Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone