Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 21 (1316) z 2017-05-25, dział : WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA

POD PATRONATEM „GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ”. Jubileusz 25-lecia Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

22 kwietnia 2017 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 25-lecia istnienia Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Patronat medialny nad uroczystością objęli: „Gazeta Częstochowska” oraz „Czasopismo Aptekarskie”.


Prezes Częstochowskiej Rady Aptekarskiej Przemysław Orlikowski witając gości z zadowoleniem podkreślił rosnące znaczenie zawodu aptekarza, którego prestiż jest coraz bardziej dostrzegany. Wspólnie z częstochowskim środowiskiem aptekarskim świętowali: w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy – przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski oraz naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska, a także przedstawiciel poseł Haliny Rozpondek – Janusz Błaszczyk oraz przedstawiciel posła Szymona Giżyńskiego – Gabriela Obierzyńska, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, konsultant krajowy do spraw farmacji aptecznej Elwira Telejko, śląski wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Katowicach Izabela Majewska, konsultant wojewódzki do spraw farmacji aptecznej Paweł Olczyk, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz, prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Małgorzata Pietrzak, prezes Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Robert Gocał, prezes Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Magdalena Baścik, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Paweł Łukasiński, dyrektor Biura Zarządu Głównego PTFarm Jerzy Szewczyński, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie Zbigniew Brzezin, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Wojciech Konieczny, rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych Danuta Łoniewska-Lichterowicz oraz skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Lidia Kucharska, redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska, redaktor naczelny „Pisma Aptekarskiego” Wiktor Szukiel
Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęto uroczyste wręczanie medali oraz odznak państwowych farmaceutom, którzy swoją pracą najbardziej zasłużyli się dla budowani prestiżu zawodu, a szczególnie dla Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Odznakę specjalną przyznaną przez Naczelną Izbę Aptekarską „Ad gloriam pharmaciae” za zasługi dla Samorządu Aptekarskiego w latach 1991-2016 otrzymali: Monika Jaszczak, Artur Ozimek, Agnieszka Kołdej, Małgorzata Frączek- Müller, Magdalena Zawadzka-Wilk, Dominika Rajczyk-Wrona, Agnieszka Fenig, Mariusz Pikuła, Michał Underman, Monika Motyl, Adam Kwapisz, Kamil Harciarek, Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska, Beata Zarycka, Renata Klimaszewska, Jan Bieńkowski, Teresa Grzyb-Sikora, Ewa Mleczko, Jolanta Tukaj, Małgorzata Dubnicka, Janusz Chmielewski, Teresa Huber, Bernadeta Kunicka, Agata Turoń, Ewa Makuch.
Wręczono także odznaki i medale tym farmaceutom, którzy nie mogli uczestniczyć w centralnych obchodach Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego 9 listopada 2016 r. w Warszawie. Wśród wspomnianych osób znaleźli się: Łucja Kowalska, Anna Knop, Barbara de Pytno-Flaczkiewicz, Halina Kolińska, Janina Przedpełska-Szerlowska.
Najwięcej owacji zebrały uhonorowane osoby niezwiązane z zawodem farmaceuty, a które na co dzień pomagają im i są oddane sprawom tego zawodu. Te odznaczenia odebrali: radca prawny CzOIA Michał Kobylarz, księgowa i pracownik biura CzOIA Lucyna Wojtas oraz organizator konferencji i szkoleń dla farmaceutów Agnieszka Ciura.
Po tak podniosłej, pełnej emocji i wzruszeń chwili prezes Przemysław Orlikowski zaprosił wszystkich gości na specjalnie przygotowany z tej okazji tort oraz lampkę szampana.
Uroczystość Jubileuszu 25-lecia uświetniła sztuka Pierre'a Sauvilla pt, „Miłość i polityka” w reżyserii Jerzego Bończaka. Pełna pozytywnej energii i zabawnych dialogów sztuka, a do tego świetna obsada aktorska: Jerzy Bończak, Piotr Machalica, Agnieszka Łopacka, Teresa Dzielska oraz Michał Kula, szybko wprowadziły zgromadzonych gości w wyśmienity nastrój, który przeniesiony następnie w kuluary teatru towarzyszył wszystkim podczas poczęstunku oraz rozmów prowadzonych do późnych godzin wieczornych.

FOTO:
Odznaczeni 1 tura
Od lewej:
Monika Jaszczak, Artur Ozimek, Agnieszka Kołdej, Małgorzata Frączek Müller, Magdalena Zawadzka-Wilk, Dominika Rajczyk-Wrona, Agnieszka Fenig, Mariusz Pikuła, Prezes CzOIA, Michał Underman, Monika Motyl, Adam Kwapisz, Kamil Harciarek, Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska

Autor zdjęcia- © Czasopismo Aptekarskie/Wiktor Szukiel.Agnieszka Fenig

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone