Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 22 (1317) z 2017-06-01, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Częstochowskich Dni Rodziny w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się XI Konferencja „MOJE SERCE DAŁO CI DOM” organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Stowarzyszenia DLA RODZINY.
Podczas spotkanie tradycyjnie przyznano statuetki – Anioły Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku wyróżnienie otrzymało pięć osób. Wręczyli je wiceprezydent Ryszard Stefaniak, i dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk. Rozstrzygnięto także konkurs dla dzieci i młodzieży „Masz serce, otwórz do niego drzwi”, organizowany przez MOPS w ramach projektu „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Częstochowscy uczniowie tworzyli dzieła plastyczne i literackie dotyczące pieczy zastępczej i rodziny.
Lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.mops.czestochowa.pl .

W najbliższy piątek, 2 czerwca, MOPS, przy wsparciu częstochowskiego MPK oraz Częstochowskiego Klubu Komunikacji Miejskiej, zaprasza na przejażdżkę zabytkowym Tramwajem Rodzicielstwa Zastępczego - 4N1 (eNka). Będzie to okazja do przybliżenia idei rodzicielstwa zastępczego. Początek kursu o godzinie 13.00 – tramwaj wyruszy z zajezdni przy al. Niepodległości i uda się w stronę pętli na osiedlu Północ, a później podąży w stronę Rakowa. Bilety nie obowiązują - wstęp za okazaniem uśmiechu! :)
Obecnie mamy w Częstochowie 279 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa 389 dzieci. W tym funkcjonuje 11 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodzinne domy dziecka. Warto dodać, że Częstochowski MOPS wciąż poszukuje kandydatów na kolejne rodziny zastępcze. Zainteresowani rodzicielstwem zastępczym mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19, www.mops.czestochowa.pl
lub z Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa


PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA?
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą - nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania.
W takim przypadku w wyniku postanowienia sądu dziecko powinno trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki.

CO ZAMIAST RODZINY ZASTĘPCZEJ?
Dziecko może trafić do pieczy instytucjonalnej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej potocznie nazywanej domem dziecka. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb.
DLACZEGO ROLA RODZINY ZASTĘPCZEJ JEST TAK WAŻNA?
Żadna, nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych – a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji.
W rodzinie zastępczej dziecko może wychowywać się w naturalnych warunkach, otoczone miłością, rodzinnym ciepłem i troską. Rodzina zastępcza zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej, młody człowiek może zaspokoić potrzebę przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. Pobyt w rodzinie zastępczej znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własną szczęśliwą i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.
WAŻNE!
• Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne.
• Są różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka, a chcą w ten sposób realizować się życiowo, mają potrzebę ofiarowania miłości i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.).
• Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji dziecka.
• Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone