Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 23 (1318) z 2017-06-08, dział : ekologia

„Zielona Pracownia 2016

22 maja 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii uroczyście otwarto „Zieloną Pracownię" – efektu realizacji projektu „Szkiełko i oko – odkrywamy tajemnice przyrody". Projekt zyskał akceptację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który jest organizatorem konkursu na „Zieloną pracownię – projekt’ i „Zielona Pracownię”. Placówka z Aleksandrii znalazła się w gronie 33 laureatów województwa śląskiego.


Zwycięstwo w konkursach dało placówce szansę na utworzenie w szkole wymarzonej pracowni laboratoryjno-przyrodniczej na miarę XXI wieku. Pomogły w tym przyznane środki z WFOŚiGW w Katowicach oraz 20-procentowy wkład z budżetu gminy. W efekcie starą pracownię przyrodniczo-chemiczną zmodernizowano, instalując w niej oszczędne ledowe oświetlenie, umywalkę z dostępem do bieżącej wody. Pracownię wyposażono w tablice edukacyjne na ścianach, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (przyrządy do pomiaru zjawisk pogodowych, stół demonstracyjny do doświadczeń i ćwiczeń praktycznych). Zainstalowano także nowoczesny, multimedialny sprzęt audiowizualny (projektor, laptop, tablicę multimedialną i wizualizer).
– Te innowacje pozwolą uczniom poznać tajniki przyrody w sposób bardziej dla nich przystępny, a zarazem interesujący. Koncepcja pracy szkoły skupiona jest na edukacji praktycznej i doświadczalnej w oparciu o model pracy ćwiczeniowej, angażującej ucznia w samodzielne rozwiązywanie problemów – stwierdza dyr. placówki Paweł Bekus.


FOTO: UG Konopiska
Przecięcia wstęgi dokonali: wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek i przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki – Ewa Cofała

Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone