Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 23 (1318) z 2017-06-08, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

CzPK musi wypłacić należną nagrodę wraz z odsetkami


Jan Szyma, były prezes zarządu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Sobuczynie, wygrał trwający kilka lat proces z obecnym zarządem Przedsiębiorstwa o niewypłacenie należnej mu nagrody jubileuszowej. Teraz, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie, z dnia 9 marca 2017 roku, Zarząd CzPK musi wypłacić Janowi Szymie blisko 59.500 złotych. Kwota ta zawiera odsetki, liczone od dnia 28 września 2011 roku. Dodatkowo Sąd obciążył CzPK kosztami procesowymi w wysokości 4.996 zł.
Jan Szyma był prezesem CzPK od 2004 roku do maja 2011 roku. Wówczas, po przejęciu władzy przez SLD i prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka stracił stanowisko. Prezesem zarządu został Robert Kalinowski.
GAW


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone