Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 25 (1320) z 2017-06-22, dział : ekologia

EKOGMINAMSTÓW
8 czerwca uczniowie klasy III z Zespołu Szkół im. gen. W.Andersa w Częstochowie uczestniczyli w akcji promującej działania proekologiczne na terenie gminy Mstów. Na placu Zespołu Szkół w Mstowie posadzili drzewka oraz posprzątali ze śmieci teren przy zbiorniku Tasarki.

KŁOMNICE
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk podpisał umowę na dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 527.000, 00 zł możliwa będzie wymiana w 2017 roku 75 nieekologicznych kotłów węglowych na nowe spełniające najwyższe wymagania w klasie V.

BLACHOWNIA
Przedszkole Nr 2 przy ul. Żeromskiego w Blachowni otrzymało ponad 100 tys. dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Placówka – po niedawnej gruntownej modernizacji – jest nowoczesnym obiektem oferującym wysoki standard zajęć. Jednym z celów tej inwestycji było również uzyskanie znaczących efektów ekologicznych i istotne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez kompleksową przebudowę zasilania energetycznego. Nowa dotacja pozwoli na pokrycie blisko 37 proc. wydatków poniesionych przez gminę na prace, które obejmą: likwidację kotłowni opalanej paliwem stałym, instalację gazowej pompy ciepła, budowę kotłowni opalanej gazem, zmodernizowanie wewnętrznej instalacji C.O., zmodernizowanie oświetlenia oraz wykonanie przyłącza gazu.

Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

AG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone