Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 25 (1320) z 2017-06-22, dział : ekologia

KONKURS EKOLOGICZNO-DZIENNIKARSKI. Gazetki nagrodzone

Po raz kolejny przyznaliśmy nagrody w naszym dziennikarskim konkursie na szkolną gazetę z dodatkiem ekologicznym. – Komisja oceniająca doceniła niezwykłą staranność graficzną i merytoryczną w zaprezentowanych pracach. To świadczy o waszym zaangażowaniu i poważnym zmierzeniu się z trudem pracy dziennikarskiej – powiedziała, witając przybyłych gości, przewodnicząca jury, Urszula Giżyńska, redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej”, pomysłodawcy konkursu.Konkurs udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu ludzi, dla których szacunek do polskiej przyrody jest wartością nadrzędną. To przede wszystkim sponsorzy: naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Urzędu Miasta Częstochowy – Andrzej Szczerbak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego – Andrzej Babczyński oraz dyrektor Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika – Danuta Caban, która od wielu lat z ogromną serdecznością gości laureatów naszego konkursu.
Nieocenioną pomoc okazuje także współorganizator: Zarząd okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. Obecna na uroczystości wiceprezes Maria Jasińska zachęciła uczestników do popularyzowania konkursu oraz innych działań Ligi Ochrony Przyrody, upowszechniających idee ochrony przyrody. Przyjacielem przedsięwzięcia – od początku istnienia konkursu – jest także poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, z inicjatywy którego utworzona została dodatkowa kategoria „Eko-pióro”. Poseł Giżyński dziękując za zaszczyt uczestnictwa w naszym konkursie podkreślił, że stał się on już instytucją, dobrze postrzeganą w mieście i regionie. – Przywołam tu opinię wielkiego Polaka, patrioty, filozofa Innocentego Marii Bocheńskiego, który zawsze przypominał, że miłość do kraju przejawia się także działalnością edukacyjną oraz opisem i troską o jakość ojczystej przyrody, wrażliwością na jej piękno. Takie zachowanie ten wieli filozof klasyfikował jako obowiązek patriotyczny, duchowy, nawet religijny. Dziękuję bardzo, za to, że łączycie Państwo tę pasję z najszlachetniejszym obowiązkiem i czułością jaką można obdarzyć ojczyznę. Polska jest wszędzie, na wycieczkach, na ścieżkach i duktach leśnych, a także w pracy, co Państwo tak pięknie przedstawiliście – powiedział poseł Szymon Giżyński.
W imieniu prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Andrzeja Babczyńskiego laureatom pogratulowała rzecznik Przedsiębiorstwa Karolina Kowalska. – Dziękuję Państwu, że włączacie się w ten trend „zielony”, który dla was nie jest pustym słowem czy modą, ale składnikiem waszego życia. Wodociągi prowadzą bardzo szeroko zakrojoną działalność proekologiczną, mamy pakiety edukacyjne dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, zrównoważonym transportem, ochroną wód i wód głębinowych. Zapraszam do nas na kolejne odkrywanie możliwości ochrony przyrody – powiedziała Karolina Kowalska.
Uroczystość wręczenia nagród poetycko-muzycznym występem ubogaciły uczennice Gimnazjum nr 5: Oliwia Migoń, która zagrała na skrzypcach oraz Marta Bojarska i Julia Rajczykowska, które recytowały wiersze. Oczywiście o tematyce ekologicznej.
W bieżącym roku szkolnym konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Łącznie wpłynęło 14 numerów gazet: ze szkół podstawowych – dwie, z gimnazjów – siedem, z liceów – pięć. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Urszula Giżyńska – redaktor naczelna „Gazety Częstochowskiej”, członkowie: Maria Wasik-Tyrała – członek Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie, Paweł Wójcik – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa, Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy i Katarzyna Śliwińska – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy po szczegółowej analizie prac przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych.

Szkoły Podstawowe :
- I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie, „Cool School 49”, redaktor naczelna: Wiktoria Herczy, opiekun p. Małgorzata Łuczak, Marzena Wieczorek, Nina Tyrek
- II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie, redaktor naczelny Maciej Każarinow, „Dla Nas o Nas”, opiekun p. Jolanta Pilarek

Gimnazja:
- I miejsce – Zespół Szkół nr 3, redaktor naczelny Patryk Cpałka, „Looknij”, opiekun: p. Jadwiga Janikowska
- II miejsce - Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie, „Ekologia na Piątkę”,redaktor naczelna Dominika Ciastko, opiekun: p. Alina Grabna
- III miejsce – Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie, „EKO Herberciaki”, redaktor naczelny Mikołaj Trębski, opiekun: p. Małgorzata Marciniak
- III miejsce – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne „Ekoludki”. redaktor naczelny, Aleksandra Konieczna, opiekun: p. Anita Zientara, p. Małgorzata Wójcik
- wyróżnienie – Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie, „EKO”, redaktor naczelny Milena Łyźniak, opiekun: p. Jolanta Nowak
- wyróżnienie – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne, redaktor naczelna Aleksandra Krawczyk, „Ekoglam”, opiekun: p. Anita Zientara, p. Małgorzata Wójcik
- wyróżnienie – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne, redaktorzy: Karolina Sołtys, Julia Namyślak, Wiktoria Huzar, „Zielony Głos Natury”, opiekun: p. Anita Zientara, p. Małgorzata Wójcik

Szkoły Ponadgimnazjalne:
- I miejsce – Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Częstochowie, „Eko modni”, redaktor naczelna: Klaudia Gonciarz, opiekun p. Beata Pusz
- III miejsce – II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, „LOT Eko”, redaktor naczelna: Aleksandra Cupriak, opiekun p. Wiesława Mecmajer, p. Barbara Turel
- III miejsce – IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida „Przyroda mojego regionu”, Mateusz Grazda, opiekun p. Barbara Wcześniak
- udział – Klaudia Majcherek, IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida „ Gazetka ekologiczna”, opiekun p. Barbara Wcześniak
- udział – Agnieszka Gadzalińska, IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida „Gazetka ekologiczna”, opiekun p. Barbara Wcześniak
Nagrodę specjalną „EKO - PIÓRO” otrzymała Aleksandra Cupriak – II LO im. R. Traugutta w Częstochowie
Nagrody rzeczowe i pozycje książkowe zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., ZO LOP w Częstochowie, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” oraz Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie.
Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone