Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 25 (1320) z 2017-06-22, dział : kultura

POD PATRONATEM „GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ”. 27. Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców na Jasną Górę

W sobotę, 10 czerwca kilkuset sportowców, trenerów, działaczy, dzieci i młodzież oraz przedstawicieli parafialnych klubów sportowych przybyło do Matki Bożej z doroczną intencją pielgrzymkową. Organizatorem pielgrzymki jest Ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenie Sportowe. – Spotykamy się u naszej Matki, aby podziękować za opiekę i modlić się o dalsze wsparcie – mówi prezes Stowarzyszenia Stefan Kowalik, podkreślając jednocześnie, że ciężar przygotowań Pielgrzymki i późniejszego spotkania ze sportowcami spada na sekretarza Stowarzyszenia – Jerzego Dryndę. Uczestniczący w pielgrzymce poseł Szymon Giżyński odczytał list do Pielgrzymów, skierowany przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, ministra Jana Widerę.
Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem pielgrzymki sportowców był ks. Mirosław Mikulski. – Dawniej na pielgrzymce więcej było czynnych sportowców, dzisiaj akcent przesunął się na dzieci i młodzież z Parafialnych Klubów Sportowych. To też jest bardzo dobre, bo te dzieciaki widzą tych starszych, a jednocześnie sami tutaj uczą się przyjeżdżać i modlić się – mówi ks. Mirosław Mikulski
– Tutaj, na Jasnej Górze sportowcy i działacze dzielą się swoimi sukcesami, niektórzy składają swoje wota, medale, jak choćby bokser, olimpijczyk Marian Kasprzyk, złożył tutaj swój medal olimpijski – dodaje ks. Tomasz Kośny, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego, kapelan Klubu Parafialnego z Przyrowa.
Po Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, w Auli o. Augustyna Kordeckiego sportowcy spotkali się w Auli o. Augustyna Kordeckiego, gdzie złożono gratulacje i podziękowania trenerom, nauczycielom, wychowawcom. Wysłuchano świadectw opieki Matki Bożej, tym razem swoje przemyślenia zaprezentował wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Print – Tomasz Halemba.
Poseł Szymon Giżyński, przewodniczący Kapituły Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej, razem z księdzem prałatem Mirosławem Mikulskim i prezesem Stefanem Kowalikiem, wręczył ponad stu sportowcom, wychowawcom, trenerom, działaczom sportowym i samorządowcom, stosowne, przyjmowane z wielką satysfakcją honorowe wyróżnienia. Nieco wcześniej poseł Szymon Giżyński odczytał list do Pielgrzymów, skierowany przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, ministra Jana Widerę. Z kolei skierowany przez poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwigę Wiśniewską, list do Pielgrzymów, odczytała asystentka pani Poseł – Katarzyna Porębińska. Obecni byli także: prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdży oraz naczelnik wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice Sławomir Witek, który podkreślił rolę wychowawczą sportu, szczególnie dzisiaj kiedy dzieci balansują pomiędzy przestrzenią wirtualną a prawdziwą rzeczywistością.
–Najważniejszą pomocą dla szkolnych i parafialnych klubów sportowych jest budowanie bazy sportowej na preferencyjnych warunkach, pomoc w szkoleniu kadr oraz dotacje finansowe. Trzeba podkreślić, że miasto Katowice przeznacza coraz pieniędzy na sport, warto dodać, że w Katowicach jest zarejestrowanych ponad 290 klubów – mówi naczelnik
Poseł Szymon Giżyński w swym przemówieniu podziękował organizatorom za zaszczyt przebywania w gronie sportowców oraz za ich troskę i trud w codziennej pracy wychowawczej, realizowanej w patriotycznym i sportowym duchu, łącząc ją z wartościami religijnymi i katolickimi. Kierując swe słowa do licznie zgromadzonych nauczycieli i trenerów podkreślił ich wysiłek w kształtowaniu młodego pokolenia, dziękował za rozliczne działania, codzienną pracę i pielęgnowanie sportowej postawy u swoich wychowanków. – Co najmniej trzy powody zbierają nas tutaj, na Jasnej Górze. Po pierwsze, aby osiągać sukcesy, obok talentu, potrzebna jest wytężona praca, wspierana nadzwyczajnymi łaskami Bożymi, które dają wiarę we własne siły i moc do pokonywania trudności. Drugi powód, to idea fair play, czyli kodeks honorowy, kodeks rycerski, obecny w polskiej tożsamości i kulturze od czasów rycerzy średniowiecznych. Państwo te zasady pięknie wpajacie i kultywujecie. I wreszcie trzecia wartość, to sport jako i misja służba narodowa, wypełniana z dumą, miłością, odpowiedzialnością i satysfakcją. Dla Państwa ta służba narodowa stanowi fundament. Jest posłannictwem – powiedział poseł Szymon Giżyński.

Uroczystość wzbogaciły występy artystyczno-sportowe dziewcząt z zespołu z Przyrowa oraz z Klubu Halemba z Rudy Śląskiej.
GAW


Pamiątkowe zdjęcie posła Szymona Giżyńskiego i prezesa Stowarzyszenia Stefana Kowalika z nauczycielami


GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone