Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 26 (1321) z 2017-06-29, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Pilotaż w Częstochowskim USC

28 czerwca, Urząd Stanu Cywilnego po raz pierwszy przeniósł do Systemu Rejestrów Państwowych akty stanu cywilnego, korzystając z usługi masowej migracji. W pierwszej fazie pilotażu bierze udział Częstochowa i Nowa Sól.Celem pilotażu jest potwierdzenie, że narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Informatyki, jest gotowe do wdrożenia w całym kraju. Efektem tego ma być przyspieszenie migracji aktów do elektronicznego ogólnopolskiego systemu, co w przyszłości będzie skutkowało skróceniem czasu oczekiwania obywateli na odpisy aktów oraz przyspieszeniem rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

Do 1 marca 2015 roku akty stanu cywilnego zapisywano w papierowych księgach, choć zdecydowana większość urzędów w Polsce stosowała równolegle aplikacje, które służyły do usprawnienia procesu tworzenia aktów, a także wydawania z nich odpisów. Uruchomiona prawie 2,5 roku temu Baza Usług Stanu Cywilnego (która jest elementem Systemu Rejestrów Państwowych) była jednak pusta. Aby wydać np. odpis aktu urzędnik musiał każdy akt z osobna zmigrować. W skali kraju poskutkowało to znacznym wydłużeniem czasu oczekiwania na odpisy. Dlatego kierownicy urzędów stanu cywilnego, skupieni między innymi w Stowarzyszeniu Urzędników Stanu Cywilnego RP oraz innych organizacjach, a także Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, któremu współprzewodniczy Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk naciskali na Ministerstwo Cyfryzacji aby możliwe stało się wykorzystanie baz danych urzędów stanu cywilnego tworzonych przez kilkanaście lat. Po roku intensywnych prac dziś staje się to możliwe.

Pilotaż dotyczy na razie pierwszego etapu projektu masowej migracji. W drugim etapie planowane jest dodatkowo umożliwienie cyfrowego podpisywania przez kierowników USC całych paczek aktów, choć oczywiście każdy akt będący elementem większej paczki i tak będzie musiał być sprawdzony pod kątem zgodności danych. Należy podkreślić, że zmigrowanie pierwszych aktów przez USC przy użyciu nowej usługi nie byłoby możliwe gdyby nie duże zaangażowanie działu IT częstochowskiego magistratu, który ściśle współpracował z informatykami z Centralnego Ośrodka Informatyki i firmy TechnikaIT z Gliwic, dostarczającej oprogramowanie do masowej migracji.


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone