Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 26 (1321) z 2017-06-29, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

SZTUKA DLA KAŻDEGO

Wydarzenie plenerowe w ramach miejskiej akcji „Aleje, tu się dzieje” – czwarta edycja - adresowane do szerokiego grona odbiorców, od najmłodszych po dojrzałych.


Sztuka dla każdego to działania będące z jednej strony formą targów sztuki, podczas których artyści na przygotowanych przez siebie stoiskach prezentują swoją twórczość z możliwością sprzedaży prac; z drugiej - oparte na dynamicznej interakcji z widzem, bezpośrednim kontakcie działania włączające widzów w poznawanie i współtworzenie sztuki, wychodzące poza formułę instytucjonalnych pokazów. Na program warsztatów artystycznych złożą się m.in. warsztaty ceramiczne (”Dwojaczki”) i graficzne („Graficzny aeroplan”), tworzenia obrazów z wykorzystaniem plasteliny („Barwne łąki”), tworzenia lalek z papieru. Program pokazów obejmuje m.in.: pokaz druku grafik, pokaz tworzenia lalki artystycznej, pokaz tworzenia rzeźby figuralnej, action painting (malarstwo gestu), „Kuchenną litografię czyli nowe, ekologiczne przepisy na piękne odbitki” – pokaz druku płaskiego grafiki. Na placu pojawi się Cyklop – instalacja Dominika Cierpiała, a niedziela upłynie pod znakiem działającej na Placu „Czytelni szkicowników”, w której grupa artystów podzieli się z widzami swoimi umiejętnościami patrzenia i zapisywania świata.

Mini-wystawy twórczości z możliwością sprzedaż dzieł sztuki, autorskie prezentacje i rozmowy przy stoiskach przygotowali m.in.: Elżbieta i Lech Ledeccy, Justyna Rybak, Ola Rybak, Magdalena Kmiecik, Arkadiusz Zając, Galeria ZPAP, Mariusz Chrząstek, Jadwiga Wosik, Romualda Anioł-Lubas, Grażyna Tarkowska, Marian Panek, Szymon Stala, Agata Marcinkowska.Przez dwa dni sztuka wkroczy w przestrzeń miejską, miasto otworzy się na sztukę, a Plac Biegańskiego objawi się jako scena kultury.

PROGRAM
Anatomia sztuki. Działania artystyczne na żywo:
1 lipca 2017, sobota
11.30 – 13.30
●artysta plastyk Barbara Czapor-Zaręba
grafika warsztatowa
Powielanie a monoprint
Pokaz druku grafik w technice wypukłodruku

●artysta plastyk Marian Panek
malarstwo
Malarskie asamblaże
Pokaz tworzenia obrazu w technice asamblażu

1 lipca 2017, sobota
14.00 – 16.00
●artysta plastyk Mirosława Truchta - Nowicka
rzeźba - lalka
Pokaz tworzenia lalki – obiektu rzeźbiarskiego

●artysta plastyk Aldona Bzowska/ Aleksandra Jakubczak
grafika warsztatowa
Kuchenna litografia
Pokaz tworzenia matryc i odbitek litograficznych przy użyciu nietypowych dla grafiki materiałów

1 lipca 2017, sobota
16.30 – 18.30
●artysta plastyk Szymon Stala
mała forma rzeźbiarska
Dafne
Pokaz tworzenia rzeźby z gliny

●artysta plastyk Agata Marcinkowska
ceramika artystyczna
Pokaz toczenia obiektów artystycznych i użytkowych na kole garncarskim


Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży:
1 lipca 2017, sobota
11.30 – 14.00
Warsztaty Barwne łąki
scenariusz i prowadzenie: Karolina Chmielecka-Makles

1 lipca 2017, sobota
16.00 – 18.30
warsztaty Graficzny aeroplan
scenariusz i prowadzenie: Barbara Czapor-Zaręba

1 lipca 2017, sobota
11.30 – 14.00 oraz 16.00 – 18.30
warsztaty Maska
scenariusz i prowadzenie: Marta Szkiel

Sztuka w działaniu:
1 lipca 2017, sobota
12. 00 – 14.00 oraz 15.30 – 18.30
Czytelnia szkicowników – rysunek na żywo, publiczne udostępnienie szkicowników.
Adam Rokowski, Szymon Wiatr, Martyna Kowalczyk, Karolina Marczak
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anatomia sztuki. Działania artystyczne na żywo:
2 lipca 2017, niedziela
11.30 – 13.30
●artysta plastyk Barbara Czapor-Zaręba
grafika warsztatowa
Powielanie a monoprint
Pokaz druku grafik w technice wypukłodruku

●artysta plastyk Marian Panek
malarstwo
Malarskie asamblaże
Pokaz tworzenia obrazu w technice asamblażu

2 lipca 2017, niedziela
14.00 – 16.00
●artysta plastyk Szymon Stala
mała forma rzeźbiarska
Dafne
Pokaz tworzenia rzeźby z gliny

●artysta plastyk Agata Marcinkowska
ceramika artystyczna i użytkowa
Pokaz toczenia obiektów artystycznych i użytkowych na kole garncarskim

2 lipca 2017, niedziela
16.30 – 18.30
●artysta plastyk Mirosława Truchta - Nowicka
rzeźba - lalka
Pokaz tworzenia lalki – obiektu rzeźbiarskiego

●artysta plastyk Aldona Bzowska/ Aleksandra Jakubczak
grafika warsztatowa
Kuchenna litografia
Pokaz tworzenia matryc i odbitek litograficznych przy użyciu nietypowych dla grafiki materiałów

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży:
2 lipca 2017, niedziela
11.30 – 14.00
Warsztaty Lalka nie do zabawy
scenariusz i prowadzenie: Mirosława Truchta - Nowicka

2 lipca 2017, niedziela
16.00 – 18.30
warsztaty Dwojaczki
scenariusz i prowadzenie: Marta Kasprzyk

2 lipca 2017, niedziela
11.30 – 14.00 oraz 16.00 – 18.30
warsztaty Maska
scenariusz i prowadzenie: Marta Szkiel

Sztuka w działaniu:
2 lipca 2017, niedziela
12. 00 – 14.00 oraz 15.30 – 18.30
Czytelnia szkicowników – rysunek na żywo, publiczne udostępnienie szkicowników.
Adam Rokowski, Szymon Wiatr, Martyna Kowalczyk, Karolina Marczak
Czytelnia Szkicowników to projekt artystyczny, w którym grupa artystów pokazuje szkice i szkicowniki oraz sam proces szkicowania.

Szkic, w przeciwieństwie do skończonego dzieła, jest pracą, która powstaje, ale jeszcze nie powstała, a może nigdy do końca nie powstanie. To dzieło zawieszone w czasie, prawie skończone i całkiem niezaczęte. Szkicowanie jest bieżącym i ulotnym zapisem rzeczywistości. Szkicownik nie wymaga od autora takiej dyscypliny, jak inne formy artystycznej wypowiedzi, jest jego osobistą przestrzenią wolności.

W pokazach Czytelni uczestniczą artyści o różnym doświadczeniu i dorobku, rysują na żywo, to, co widzą i co wydaje się dobrym tematem. Szkice dotyczą architektury, w mniejszym lub większym ujęciu, ale także ludzi, miejskiej przyrody i innych tematów wybranych z uważnej obserwacji.
Rysują pod okiem publiczności, oczekując „zaglądania przez ramię”, uwag, pytań i sugestii.

Pokazy częstochowskiej Czytelni szkicowników odbywały się już w wielu miastach Polski, m.in. w Lublinie, Krakowie, Rzeszowie i Opolu. Dziś przestrzenią szkicowania będzie Plac Biegańskiego. Artyści pojawią się w różnych jego obszarach, na powstałe szkice zaprezentują na stoisku Czytelni.


R

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone