Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 26 (1321) z 2017-06-29, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

CZĘSTOCHOWSKI PLAC ZABAW W¦RÓD NAJCIEKAWSZYCH W WOJEWÓDZTWIE

Obiekt na rogu alei Armii Krajowej i ul. Dekabrystów znalazł się w opublikowanym na portalu atrakcjedzieciece.pl zestawieniu 11 najciekawszych tego rodzaju miejsc w województwie. Częstochowa od kilku lat inwestuje w nowe place zabaw i rekreacji – w tym roku powstan± kolejne, również dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.


Redaktorzy portalu sprawdzili blisko 300 różnorodnych obiektów w całym województwie. Szukali zarówno terenów rodzinnej rekreacji w centrach miast, ale i ciekawych miejsc zlokalizowanych w parkach i na skwerach. Wynikiem tych poszukiwań jest swego rodzaju przewodnik dla rodziców, szukaj±cych dla swoich pociech zaskakuj±cych i oryginalnych, ale także funkcjonalnych i bezpiecznych miejsc do zabawy. Wła¶nie w¶ród nich znalazł się nasz plac zabaw na rogu al. Armii Krajowej i ul. Dekabrystów, oddany do użytku w końcu 2014 r.
Z całym zestawieniem można się zapoznać na stronie http://www.atrakcjedzieciece.pl/…/10-najlepszych-placow-zab…
W tym roku realizowane s± kolejne inwestycje, których efektem będ± kolejne atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych w różnych zak±tkach Częstochowy. Większo¶ć z nich to inicjatywy samych mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Place rodzinnej rekreacji – składaj±ce się z placów zabaw i siłowni – powstan± w 6 dzielnicach. Na Błesznie oraz w dzielnicy Wypalanki powstan± obiekty składaj±ce się ze zjeżdżalni, hu¶tawki ,,ważki”, karuzeli, kiwaka i hu¶tawki wahadłowej. W Brzezinach dzieci będ± miały do swojej dyspozycji zestaw zabawowy, hu¶tawkę wahadłowa, linarium ,,stożek” i karuzelę. Na placu na ul. Przestrzennej na Stradomiu będzie zjeżdżalnia, hu¶tawka ważka, karuzela, kiwak i hu¶tawka wahadłowa, a na Wyczerpach-Aniołowie – hu¶tawka, mini-hu¶tawka, karuzela ,,b±czek”, zjeżdżalnia oraz dwuosobowy bujak sprężynowy w kształcie samochodu. W dzielnicy Zawodzie-D±bie zainstalowany zostanie natomiast zabawowy zestaw wielofunkcyjny z duż± liczb± elementów sprawno¶ciowych takich jak tuby, ¶lizgi czy trapy wspinaczkowe. Budowa placów zabaw w tych 6 dzielnicach – finansowana ze ¶rodków BO – zamknie się kwot± około 540 tys. zł.
Z Budżetu Obywatelskiego zostanie także doposażony park rekreacji w dzielnicy Mirów przy ul. Morenowej. Z my¶l± o najmłodszych projektuje się tam podwójn± hu¶tawkę, zestaw zabawowy, karuzelę, bujaki sprężynowe oraz piaskownicę. Pod urz±dzenia zabawowe wykonana zostanie bezpieczna, pisakowa nawierzchnia.
Decyzj± samych mieszkańców nowy plac zabaw powstanie też w ¦ródmie¶ciu – u zbiegu ul. Jasnogórskiej, Kilińskiego i Sułkowskiego. Na bezpiecznym podłożu z piasku pojawi się tam piramida linowa ze zjeżdżalni±, podwójna hu¶tawka, hu¶tawka typu ,,ważka”, 3 sprężynowce oraz piaskownicę.
Poza Budżetem Obywatelskim rozbudowany zostanie natomiast np. linowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wierzbowej. Zamontowany tam zostanie cały kompleks urz±dzeń zabawowych dla dzieci w różnym wieku – potrójna hu¶tawka wahadłowa, hu¶tawka podwójna typu ,,ważka”, 6 bujaków sprężynowych, karuzela tarczowa, ¶cianka wspinaczkowa z tworzyw sztucznych zawieraj±ca elementy imituj±ce naturalne formy skalne oraz drewniany domek dla dzieci w wieku 1-8 lat.
Koszty tegorocznych miejskich inwestycji w place zabaw i rekreacji w Częstochowie maj± sięgn±ć ok. 1,7 mln zł.
W ci±gu ostatnich 5 lat – od 2012 r. – dzięki ¶rodkom z budżetu miasta (w tym także Budżetu Obywatelskiego), powstało w Częstochowie 56 nowych placów zabaw i rekreacji (b±dĽ istniej±ce obiekty zostały rozbudowane). W tym roku w planach jest realizacja kolejnych 15 tego typu rekreacyjnych inwestycji. Koszt tych zadań w latach 2012-2017 ł±cznie będzie wynosić ok. 6,8 mln zł.
mb

R

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone