Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 27 (1322) z 2017-07-06, dział : ekologia

VIII Powiatowego Konkursu „Motywy przyrodnicze w ubiorze”. „Motywy dendrologiczne na kołnierzach i mankietach”

13 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie „Motywy przyrodnicze w ubiorze”. Ósma edycja przebiegła pod hasłem „Motywy dendrologiczne na kołnierzach i mankietach”, którego organizatorami są Zespół Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie oraz Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.


Przybyłych gości przywitała wicedyrektor szkoły, Elżbieta Foltyńska-Nowak. Zgromadzeni wysłuchali prelekcji dr Ewy Kaczmarzyk, kierownika Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego pt. „Pomnikowe drzewa w Parkach Podjasnogórskich”, a także piosenki w wykonaniu Marty Ronchkovskiej i Oleny Vernyz kl. I AC. Clou programu, czyli pokaz projektów, tradycyjne był wspaniały. Ciekawe pomysły zachwyciły.
W konkursie wzięli udział uczniowie z 13 szkół: 9 gimnazjalnych i 4 ponadgimnazjalnych oraz słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie, członkinie Klubu Rękodzieła przy Filii nr 9 Biblioteki Publicznej imienia doktora Władysława Biegańskiego oraz rodzice uczniów. Łącznie na konkurs prace złożyło 88 osób, w tym 45 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 34 uczniów gimnazjów i 9 osób dorosłych spoza szkół. Opiekę nad uczniami startującymi w konkursie sprawowało 17 nauczycieli. Na konkurs wpłynęły 104 prace.


Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Beata Pusz, Urszula Łyko0 Katus, Małgorzata Jung, Alina Świderska, Lidia Skrzypczak i Jerzy Albrycht.
Jury konkursu, w składzie: przewodnicząca: Urszula Łyko-Katus, prezes Okręgu Częstochowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz członkowie: Maria Jasińska, wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie; dr Ewa Kaczmarzyk, kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego; Martyna Cichecka, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy; Katarzyna Śliwińska, podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy przyznało następujące nagrody


Kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce Kinga Górecka z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
II miejsce Kinga Modlińska z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, tegoroczna absolwentka
III miejsce ex aequo:
Weronika Szczepocka z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
Eliza Żurawskaz Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
Wyróżnienia:
Krzysztof Kusztal, Dominika Blachnicka, Paweł Piasecki, Joanna Wojtyniak, Marta Prokopowicz, Paulina Tomczyk, Mateusz Przepióra, Adrian Jagieła (wszyscy z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz) oraz Dawid Jabłoński z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, opiekun pani Małgorzata Mitek

Kategoria: uczniowie gimnazjów
I miejsce Katarzyna Lisz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekunki: Izabela Śledziona i Anna Jakubczak
II miejsce Aleksandra Mostowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona
III miejsce ex aequo:
Julia Karlińska z Gimnazjum nr18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie, opiekun Anna Langier
Marta Jakubczak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona
Wyróżnienia:
Oliwia Francik i Natalia Królica – obie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekunki: Izabela Śledziona i Anna Jakubczak; Magdalena Nowakowska i Magdalena Małasiewicz – obie z Gimnazjum nr18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie, opiekun Anna Langier; Magdalena Stefanek z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, opiekun Dorota Kamińska; Angelika Brzozowska z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie, opiekun Pani Dorota Woszczyńska.
Kategoria: osoby dorosłe
I miejsce:
Krystyna Wilk, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
II miejsce:
Wiesław Żydek, tata ucznia Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
III miejsce ex aequo:
Anna Wójciak, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Elżbieta Knapik, członkini Klubu Rękodzieła przy Filii nr 9Biblioteki Publicznej imienia doktora Władysława Biegańskiego
Wyróżnienia:
Anna Kusztal, mama ucznia Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
Sabina Zabielska słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Nagrody oraz poczęstunek zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Częstochowie, Oddział Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Firmę „Piekarnictwo K. Szwedzik” w Radomsku.

UG

Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone