Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 27 (1322) z 2017-07-06, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Prawo na AJD

28 czerwca 2017 roku podczas konferencji prasowej rektor Akademii im, Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Anna Wypych Gawrońska, prof. AJD, zakomunikowała, iż uczelnia uruchamia nowy kierunek: pięcioletnie prawo, po ukończeniu którego będzie można podjąć dowolną aplikację (sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską), tak jak na innych uczelniach w całym kraju. Rekrutacja zaczęła się już 29 czerwca. Uczelnia przygotowała na tym kierunku 80 miejsc na studiach stacjonarnych i 80 miejsc na studiach niestacjonarnych.
– Cieszy nas, że Państwowa Komisja Akredytacyjna i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie miała jakichkolwiek zastrzeżeń do przedstawionego programu. Ponadto, bardzo przychylnie oceniło naszą decyzję o uruchomieniu kierunku prawo częstochowskie środowisko prawne. Chcemy przy tym zaznaczyć, że uprawnienia do kształcenia na kierunku prawo Uczelnia posiada jako jedyna w regionie. Będziemy kłaść nacisk na praktyczność studiów, poprzez zwiększenie liczby godzin praktyk. To pozwoli naszym studentom uzyskać doświadczenie bardzo istotne przy rozpoczęciu pracy – mówi rektor Anna Wypych-Gawrońska. – Kadrę częściowo pozyskaliśmy z Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Śląskiego. Kadra została ocenia pozytywnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną – dodaje rektor Anna Wypych-Gawrońska.

Program kierunku przez rok opracowała specjalnie powołana komisja pod kierunkiem dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzanie dr. hab. Pawła Wolnickiego, prof. AJD. Wpierali go: zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzanie dr Ewelina Żelasko-Makowska oraz mgr Michał Makuch. Liczbę miejsc uczelnia ustaliła przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi. – Przygotowując dokumentację uzyskiwaliśmy wsparcie merytoryczne od wszystkich instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości w Częstochowie, w tym z Sądem Okręgowym i podległymi mu Sądami Rejonowymi. Założenia kierunku ustalaliśmy z prezesem Sądu Okręgowego Adamem Synakiewiczem i prezesem Sądu Rejonowego Tomaszem Przesłańskim. Pomagała nam Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie – informuje Michał Makuch.


Kierunek nie różni się od ogólnoakademickiego, poza tym, że kształcenie ukierunkowane jest na szersze rozwinięcie umiejętności praktycznych. – Ustawa przewiduje, że student w cyklu kształcenia pięcioletniego powinien odbyć minimalnie 360 godzin praktyk. My zaplanowaliśmy 480 godzin praktyk. Będą się one odbywać w okresie wakacyjnym i rozpoczną się po drugim semestrze. Uczelnia zapewni każdemu studentowi praktyki w wymaganej liczbie godzin. Będą to zajęcia w instytucjach prawniczo-sądowych, we wszystkich jednostkach podległych Sądowi Okręgowemu w Częstochowie i Myszkowie, ale także wszystkich kancelariach prawnych: adwokackich, notarialnych, komorniczych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, instytucjach rzecznikowskich. Nie zamykamy jednak studentom możliwości odbycia praktyk we własnym zakresie, na przykład w miejscu zamieszkania – dodaje Michał Makuch.

Dyrektor Paweł Wolnicki zauważył, że kierunek prawo jest naturalną konsekwencją dobrze funkcjonujących na Uczelni kierunków: administracja oraz rachunkowość i podatki. – Stworzenie kierunku prawo było ugruntowaniem działalności w naukach społecznych i prawnych Od 1994 roku w AJD funkcjonuje kierunek administracja, który jest umiejscowiony w naukach prawnych. Kilka lat temu udało się nam uzyskać uprawnienia w ramach administracji studiów II stopnia. Otworzyliśmy w ramach Instytutu Prawa i Administracji kierunek rachunkowość i podatki. W tworzeniu kierunku prawo mocno mobilizowały nas pani rektor i dziekan – mówi dr hab. Wolnicki.
Kto może studiować prawo? – Kandydat musi zdawać język polski i język obcy nowożytny, a z przedmiotów dodatkowych, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji to: historia, wos, geografia, filozofia, kultura antyczna, język łaciński, matematyka, fizyka. Warunki przyjęć są takie same na studia stacjonarne i niestacjonarne – wylicza Makuch.

Rektor Anna Wypych-Gawrońska podkreśla, że nowy kierunek jest dużym krokiem do powołania uniwersytetu. Stwierdził, że uczelnia – na dzisiaj – na krok przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa wyższego nie odczuwa żadnych barier ze strony ministerstwa, a wręcz przeciwnie widzi możliwości do progresji. – Uczelnia musi się rozwijać i przygotowywać do reformy. Nie ma w niej konkretnego stwierdzeni a, że mniejsze ośrodki akademickie mają się nie rozwijać Projekt ustawy o kształceniu wyższym poznamy 15 września. Ustawa jeszcze się tworzy i nie znamy wszystkich szczegółów – dodaje rektor Anna Wypych-Gawrońska.

Warto przy okazji wymienić inne nowe kierunki, które od nowego roku uruchamia Uczelnia. Wśród nich rekrutowanych po raz pierwszy: pielęgniarstwo (stud. I stopnia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), rachunkowość i podatki (stud. I stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny), dziennikarstwo i kultura mediów (stud. I stopnia, Wydział Filologiczno-Historyczny), fotografia i kreacja przekazu wizualnego (stud. I stopnia, Wydział Sztuki). Uczelnia czeka jeszcze na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie fizjoterapii (studia jednolite magisterskie, 5 lat, Wydział Pedagogiczny) oraz inżynierii multimediów (stud. I stopnia, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy).URSZULA GIŻYŃSKA

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone