Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 27 (1322) z 2017-07-06, dział : INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI

Matura 2017

W Częstochowie i powiecie częstochowskim


W Częstochowie

Co piąty absolwent częstochowskiego liceum lub technikum poległ na egzaminie dojrzałości – najczęściej z matematyki. Średnia wyniosła 85,83 proc. w liceach, a w technikach – 63,04. W woj. śląskim średnia ta wyniosła:82,58 proc. w liceach i 77,17 w technikach. Aby zdać, trzeba było uzyskać minimum 30 proc. z pisemnych egzaminów z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki na poziomie podstawowym. W Częstochowie do matury przystąpiło 2940 osób.

W powiecie częstochowskim
Z kolei do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej matury w maju 2017 roku przystąpiło 59 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników prowadzonych przez powiat), zdało 32. Zdawalność egzaminu wynosiła więc 54,24%. Najchętniej wybierane przedmioty rozszerzone przez zdających to: geografia, język angielski i język polski.


UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone