Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 27 (1322) z 2017-07-06, dział : Rolnictwo

Finał wojewódzkiego XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

– „Ziemia jest nie tylko darem Bożym; jest również ludzką odpowiedzialnością.” – cytując słowa Jana Pawła II dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie Piotr Dobosz zainaugurował galę wojewódzkiego finału XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowanego przez KRUS, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie śląskim w roku 2017 uznano gospodarstwo Arkadiusza Parkitnego z miejscowości Konieczki, w powiecie kłobuckim. Laureat będzie reprezentował województwo śląskie w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy URSUS, ufundowany przez prezesa KRUS, Adama Sekścińskiego.W tym roku do konkursu w województwie śląskim zgłosiło się w dwóch etapach 38 właścicieli gospodarstw rolnych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano sześć gospodarstw – laureatów regionalnych edycji, przeprowadzonych w Katowicach (region katowicki i bielski) oraz w Częstochowie (region częstochowski). Wojewódzka Komisja Konkursowa z udziałem specjalistów KRUS, Okręgowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Śląskiej Izby Rolniczej, dokonała wizytacji gospodarstw. – Podczas audytu odnotowywano zagrożenia wybranych elementów środowiska pracy, tj. podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze. Oceniano także wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa; posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy, estetyka gospodarstwa – wyjaśnia zastępca dyrektora OR KRUS w Częstochowie, Robert Magdziarz.
W tym roku zwyciężył Arkadiusz Parkitny z miejscowości Konieczki w gminie Panki, w powiecie kłobuckim. – Już ponad 20 lat prowadzę gospodarstwo, które odziedziczyłem po rodzicach. O bezpieczeństwo pracy dbam na co dzień, choć muszę podkreślić, że udział w konkursie mobilizuje do większych starań o dobry stan techniczny maszyn, bo to decyduje o poziomie bezpieczeństwa. Mój obecny wynik, to efekt wielu lat pracy, doskonalenia i unowocześniana gospodarstwa. Rezultat pracy uzależniony jest od wielu czynników: dobrze skalkulowanych cen, sprawnej organizacji, ale także od pogody. Choć jest to trudny zawód, to jeśli się go kocha, to dostrzega się także chwile przyjemne i radosne – powiedział „GCz” Arkadiusz Parkitny.
Laureatami zostali również Anna i Roman Fiurowie z Raciborza w powiecie raciborskim, których gospodarstwo sklasyfikowano na drugim miejscu oraz Barbara i Tomasz Długajczykowie z Tych w powiecie tyskim, którzy zdobyli trzecie miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Bożena i Andrzej Kurzejowie z Piasku w gminie Woźniki w powiecie lublinieckim, Teresa i Eugeniusz Kozalowie z Wędziny, w gminie Ciasna w powiecie lublinieckim oraz Izabela i Łukasz Korzeniowscy z Roztropic w gminie Jasienica w powiecie bielskim.
– Do uczestnictwa w konkursie nakłonił nas KRUS. Gospodarstwo przejąłem po rodzicach, z którymi obecnie je prowadzę. Staramy się na bieżąco kupować nowe maszyny, remontować stare, aby pracować bezpiecznie. Udział w konkursie zmobilizował nas do podjęcia modernizacji w gospodarstwie i poprawy bezpieczeństwa pracy. Praca na roli, przy tak dużej mechanizacji, jest niebezpieczna, dlatego trzeba uważać podczas codziennych zajęć. Obecnie potrzebna jest stabilizacja cen, żeby spokojniej planować przyszłość – mówi „GCz” Roman Fiur z Raciborza.
Jubileuszowa, XV edycja konkursu, dzięki wsparciu różnych firm oraz stowarzyszeń, miała wyjątkową oprawę. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, w obecności parlamentarzystów, samorządowców, dyrektorów instytucji państwowych zajmujących się rolnictwem oraz uczestników konkursu. Znaczącym darczyńcą-sponsorem uroczystości była Fabryka Ciągników Rolniczych URSUS. Pomogli także: Regionalny Fundusz Gospodarczy SA, firma Maskpol, Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”.
Przed uczestnikami finału wystąpiła mezzosopranistka Magda Niedbała-Solarz, której na fortepianie akompaniował Mateusz Kucab. Artyści wykonali utwory skomponowane przez wybitnego kompozytora Juliusza Łuciuka do słów II części Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II „Medytacja nad Księgą Rodzaju na Progu Kaplicy Sykstyńskiej” oraz „Trzech Liryk w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II” Tadeusza Szymy, publicysty, dziennikarza, reżysera, poety. Autorzy wykonanych dzieł byli obecni podczas wykonania ich utworów; obaj od najmłodszych lat są związani z Częstochową. Na sali był również Grzegorz Majka – kompozytor, muzykolog, krytyk muzyczny, autor monografii o całokształcie twórczości prof. Juliusza Łuciuka. Finał zaszczycili swoją obecnością: ksiądz prałat Eugeniusz Sikorski, duszpasterz rolników Archidiecezji Częstochowskiej; parlamentarzyści: posłowie – Lidia Burzyńska, Szymon Giżyński – członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Konrad Głębocki i senator Ryszard Majer. Sejmik oraz marszałka województwa śląskiego reprezentowała radna sejmiku, Beata Kocik, która dyr. Piotrowi Doboszowi i prezesowi Mirosławowi Prezesowi wręczyła Złote Odznaki „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.
Poseł Szymon Giżyński składając gratulacje laureatom i organizatorom konkursu, podkreślił rolę rządu premier Beaty Szydło, w tym ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, w kształtowaniu skali rozwoju rolnictwa i ustalania priorytetów w tym obszarze. – Działania rządu są spójne i nie tylko obracają się w serię sukcesów, ale również służą autorytetowi Polski na arenie międzynarodowej. Myślę o takich inicjatywach jak wspólna – w obszarze Unii Europejskiej – polityka Grupy Wyszehradzkiej, której animatorem jest minister Jurgiel, z dużymi sukcesami wizerunkowymi i praktycznymi, szczególnie w zakresie dopłat bezpośrednich, równych dla wszystkich państw w Unii. Kolejne imponderabilia, to troska rządu o narodową własność ziemi oraz ochronę rolnika polskiego w obszarze rynkowym wobec sieci handlowych i konkurentów z innych państw europejskich. Wśród tych dóbr jest to przesądzające o trwałości wspólnoty narodowej, o dobru narodu i rolników. To jest zdrowie i życie obywateli – a te wartości tak pięknie zostały uwypuklone w Państwa przedsięwzięciu – powiedział poseł Szymon Giżyński.
W uroczystości uczestniczyli także dyrektorzy instytucji mających wpływ na rolnictwo w śląskim, które również nagradzały laureatów: dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dziubek, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Lesław Mandrak, Tomasz Żabiński dyrektor Oddziału Terenowego w Katowicach Agencji Rynku Rolnego, zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Tomasz Matyszczak oraz przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, a także Jan Szyma, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater. Obecni byli także samorządowcy: wójt gminy Panki Bogdan Praski i wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma. – Z wielką uwagą oglądałem prezentacje gospodarstw, w których na pierwszym planie widać było troskę o porządek i zachowanie bezpieczeństwa. W gminie Poczesna mamy kilku rolników, których będę zachęcał, aby wystartowali w tym konkursie, gdyż uważam, że poziom ich gospodarstw jest wysoki – mówi wójt Krzysztof Ujma.
Podczas uroczystości dyrektor Piotr Dobosz podkreślał efekty kampanii profilaktycznej. – Przy każdej okazji powtarzam, że lepiej zapobiegać wypadkom niż je leczyć. Prewencja jest tańsza od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej. Ten konkurs jest systematycznie prowadzoną prewencją na szeroką skalę. Jej efekt jest wymierny: na terenie woj. śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o blisko 33 procent – mówi dyrektor Piotr Dobosz.
Uczestnicy finału zwiedzili Muzeum oprowadzani przez jego twórcę, Krzysztofa Witkowskiego. Muzeum zawierające godną podziwu kolekcję monet i medali poświęconych Janowi Pawłowi II oraz wspaniale wyposażoną salę, konkurującą śmiało z innymi przybytkami kultury w profesjonalnej prezentacji koncertów lub wydarzeń na terenie Częstochowy.

tinta
Lista laureatów XV konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne
1. Arkadiusz Parkitny – Konieczki, powiat kłobucki
Gospodarstwo rolne o powierzchni 32 hektary +14 hektary dzierżawy o profilu roślinno-zwierzęcej, oraz 2 hektary lasy. Produkcja roślinna: uprawa jęczmienia, pszenicy, pszenżyta, łubinu. Produkcja zwierzęca: hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 40 macior . Pan Arkadiusz Parkitny pracuje sam we własnym gospodarstwie, które jest wyposażone we wszystkie maszyny niezbędne do prowadzonej produkcji. W skład budynków wchodzą pomieszczenia gospodarcze, wiata oraz chlewnie.

2. Anna i Roman Fiur – Racibórz, powiat raciborski
Gospodarstwo o powierzchni 6,44 ha +30 ha, gdzie pracują dwie osoby. Produkcja roślinna: uprawa zbóż oraz warzyw w gruncie (warzywa pęczkowe: por, szczypior, lubczyk, szczaw, cebula, rzodkiewka, sałata), sadownictwo. Gospodarstwo jest wyposażone w ciągniki rolnicze, przyczepy, opryskiwacz, kombajn do zbioru roślin okopowych, maszyn do prac polowych podwieszane na ciągniku

3. Barbara i Tomasz Długajczyk – Tychy , powiat tyski
Gospodarstwo o powierzchni 51 ha. Produkcja roślinna zboża (kukurydza, rzepak, pszenica, ziemniaki) i zwierzęca (trzoda chlewna ok. 15-20 sztuk macior i kury nioski 350 szt.) W skład sprzętu wchodzą ciągniki rolnicze, przyczepy, opryskiwacz, kombajn zbożowy, maszyny do prac polowych podwieszane na ciągniku .

WYRÓŻNIENIA:
1. Teresa i Eugeniusz Kozala – Wędzina, powiat lubliniecki

Gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha. Produkcja roślinna: uprawa pszenicy, pszenżyta, rzepaku. Produkcja zwierzęca: hodowla trzody chlewnej w cyklu otwartym ok. 2000 szt. tuczników. Państwo Kozala pracują wraz z synem . Gospodarstwo wyposażone jest maszyny niezbędne do prowadzonej produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.
2. Bożena i Andrzej Kurzeja – Piasek, powiat lubliniecki

Gospodarstwo rolne o powierzchni 150 ha. Produkcja roślinna: uprawa kukurydzy, rzepaku, pszenicy. Produkcja zwierzęca: hodowla kurczaka brojlera oraz bydła. Państwo Kurzejowie pracują w gospodarstwie z synem, zatrudniają 1 pracownika. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie maszyny niezbędne do prowadzonej produkcji.
3. Izabela i Łukasz Korzeniowscy – Rudzica, powiat bielski
Gospodarstwo o powierzchni 16 ha+ 31 ha. Produkcja roślinna , uprawa zbóż (kukurydza). Produkcja zwierzęca: bydło mleczne14 szt. krów dojnych i 14 szt. opasów. Gospodarstwo wyposażone jest w ciągniki rolnicze, przyczepy, opryskiwacz, beczkowóz, kombajn zbożowy, rozrzutnik obornika, maszyny do prac polowych podwieszane na ciągniku.foto: Na zdjęciu laureaci konkursu z parlamentarzystami, organizatorami i przedstawicielami sponsorów konkursu

SPONSOREM ARTYKUŁU JEST FABRYKA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH URSUS S.A.


GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone