Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 28 (1323) z 2017-07-13, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Marek Niechciał prezes UOKiK w Częstochowie

Na zaproszenie senatora RP Ryszarda Majera, 21 lipca (piątek) złoży wizytę w Częstochowie Marek Niechciał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Prezes UOKiK będzie uczestniczył w otwarciu Częstochowskiego Biura Interwencji Senioralnej, (Częstochowa, ul. Krakowska 1), któremu będzie towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony sytuacji seniora konsumenta. BIS jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracy Socjalnej w ramach projektu ASOS z udziałem środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Przybycie M. Niechciała przewidywane jest na godzinę 10.30.Panel rozpocznie się o godz. 10.45 i potrwa do godz. 12.00. Dyskusja panelowa odbędzie się w ramach realizowanej kampanii „Polska Przyjazna Osobom Starszym”, której celem jest zwrócenie uwagi na sytuację i potrzeby osób starszych w naszym kraju.
Bezpośrednio po panelu nastąpi otwarcie i poświęcenie Biura. Zaprezentowana zostanie także ekspozycja autorstwa p. Artura Jastrzębia z Częstochowskiej Akademii Jana Długosza pn. „SIEDEM ZASAD KONSUMENTA SENIORA”
W trakcie pobytu w Częstochowie M. Niechciał złoży wizytę w Delegaturze Wojewódzkiego Oddziału Inspekcji Handlowej w Częstochowie oraz w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone