Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 31 (1326) z 2017-08-03, dział : historia

Z HISTORII CZĘSTOCHOWSKIEGO SPORTU. Tworzenie Ośrodka Rekreacji Fizycznej TKKF OGNISKO

Prężne działania Statutowego TKKF OGNISKO oraz wielu jego społecznych działaczy objawiły się, między innymi, uruchomieniem w latach 50. XX wieku boiska do gier, zimą lodowiska oraz budową trwałego ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego w Częstochowie. Zyskało to pozytywne opinie ówczesnych władz miasta i w efekcie decyzją Urzędu Miasta Częstochowy w 1964 roku OGNISKU TKKF przekazano w zarządzanie teren letniej pływalni przy ul. Sobieskiego (administrowaną przez Częstochowską Jednostkę Wojskową) z zamiarem utworzenia tam Ośrodka Rekreacji Fizycznej.Przejęty obiekt był mocno zdewastowany. Znajdowały się tam zniszczone: prymitywne, drewniane przebieralnie, szatnie, urządzenia higieniczno-sanitarne, zniszczone parkanowe ogrodzenia (od ul. Sobieskiego). Teren basenu wymagał pilnego inwestowania, trzeba było naprawić kąpielisko, urządzenia i odbudować pomieszczenia sanitarne oraz wykonana trwałe ogrodzenie. Tego zadania podjęli się społeczni działacze OGNISKA, jak: Ignacy Leszek Binert, Hilary Henryk Sąciński, Mieczysław Hrehorów, Kazimierz Adamus, Kazimierz Goetlich, Stefan Liczberski. Wsparli ich w tym trudnym wyzwaniu Miejski Komitet Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Częstochowy, Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym Zarząd Wojewódzkiego TKKF w Katowicach.
Prace naprawczo-budowlane biegły równolegle z zajęciami rekreacyjno-sportowymi. Trenowały grupy: gimnastyczne, kulturystyki, nauki pływania, gier małych, a zimą na lodowisku: nauki tańca na lodzie oraz gry w hokej dla dzieci i dorosłych.
Miejscowi dziennikarze, zajmujący się kulturą fizyczną, jak Janusz Płowecki i Wojciech Tobolewski, a także dziennikarze z Katowic, informowali w prasie o poczynaniach OGNISKA. Dopingowali, pomagali w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży. Ich przyjazne nastawienie pomogło w szybkim uruchomieniu basenu kąpielowego. „Życie Częstochowy” pisało artykuły: „Więcej estetyki”, „Generalne porządki”, „Nowe ogrodzenie”, „Budowa pawilonu i szatni z natryskami”, „Jak przyjemnie na pływalni”. „Gazeta Częstochowska” opublikowała artykuł: „Ognisko zawsze dla społeczeństwa”, a „Sport Katowice” – „Ognisko ludzi z inicjatywą” i wiele innych.
W toku działań udało się pozyskać środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Urzędu Miasta Częstochowy oraz pomoc od wykonawców: Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, Częstochowskiego Zakładu Montażowego „METALPLAST” i innych, sprzyjających sponsorów.
To wszystko przyczyniło się do pozytywnego finału, czyli stworzenia Ośrodka Rekreacji Fizycznej TKKF OGNISKO (przy ul. Sobieskiego), tak oczekiwanego przez społeczeństwo miasta. Wybudowano w nim nowy obiekt logistyczny wyposażony w przebieralnie, szatnie, urządzenia higieniczno-sanitarne, wypożyczalnię sprzętu, bufet, pomieszczenia administracyjne, świetlicę i magazyny. Uruchomiono głęboki basen z wieżą i dwiema trampolinami do skoków, wykonano ścieżkę zdrowia z urządzeniami sprawnościowymi, boiska na podłożu asfaltowym do gier w: siatkówkę, tenis ziemny, badminton. Zimą wykonywano na nich lodowisko z dobrym oświetleniem i ochronną bandą. Cały ośrodek otoczono trwałym, estetycznym ogrodzeniem.
Ośrodek tętnił życiem, o czym szczodrze informowała lokalna prasa. Liczne sportowe imprezy rekreacyjne latem i zimą, nauka pływania i skoków do wody, nauka tańców na lodzie, rozgrywki w hokeja, turnieje w siatkówkę, tenisa, badmintona. Władze OGNISKA swoje obiekty udostępniały bezpłatnie szkolnictwu na akcje „Lato w mieście” i „Ferie w mieście”, a także na zimowe igrzyska szkół podstawowych, turniej „Złoty krążek Hufca ZHP”, mistrzostwa szkół w jeździe figurowej na lodzie.
Wobec konieczności powołania przy Urzędzie Prezydenta Miasta Częstochowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, decyzją ówczesnych władz w 2008 roku zmodernizowany OGNISKO TKKF Rekreacji w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego – przejął MOSiR w Częstochowie. Pomimo pozbawienia OGNISKA podstawowej bazy działania, samodzielnie trwało do 2009 roku, łącząc się z RKS TKKF SPORTOWIEC – jako sekcja rekreacji rodzinne „Ognisko”.GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone