Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 34 (1329) z 2017-08-24, dział : GMINY I POWIATY

Dożynki w gminie Poczesna

Dziękczynienie za plony w gminie Poczesna przebiegło uroczyście i radośnie. Jak to zwyczaj nakazuje obchody zapoczątkowano Mszą Świętą na placu kościelnym parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej.

W części oficjalnej wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma dziękując za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości i liczną obecność życzył radosnego świętowania. Wręczył także liczne wyróżnienia paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, które jak zawsze przygotowały przepiękne wieńce dożynkowe oraz bogate stoiska smacznych potraw oraz osobom zaangażowanym w kultywowanie polskich zwyczajów. Podczas uroczystości była także chwila niezwykle dostojna: wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” panu Grzegorzowi Leonarcikowi.
Pan Grzegorz jest instruktorem muzycznym Zespołu Śpiewaczego w Poczesnej, pracownikiem Centrum Kultury i Informacji w Poczesnej, autorem wielu tekstów, muzyki, pozycji dla dzieci. Wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży oraz aminatorem kultury w społeczności lokalnej. Odznaczenie przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater, które zostało założone w ubiegłym roku i skupia ludzi kultury, działających do tej pory indywidualnie. Prezesem Stowarzyszenia jest Roman Kryst. W zastępstwie posła Szymona Giżyńskiego, który z powodu ważnych spraw służbowych musiał udać się do Warszawy, odznaczenie panu Grzegorzowi Lenarcikowi wręczyła redaktor naczelna „Gazety Częstochowskiej” Urszula Giżyńska.Rozmawiamy
Wspominał Pan Wójt, że tradycję obchodów święta plonów budujecie Państwo od kilkunastu lat. Dlaczego?
– Ponieważ Gmina Poczesna nie gminą wiejską, a raczej podmiejską, a nawet miejską. Nasze bliskie położenie przy Częstochowie sprawia, że bardziej rozwija się u nas przemysł. Nasi mieszkańcy w dużej części pracują w Częstochowie i na Śląsku, a gospodarzą w ogródkach i na działkach przydomowych. Niemniej mamy kilku rolników, którzy z dużym rozmachem prowadzą swoje gospodarstwa i utrzymują się z tego, co ziemia matka ofiaruje. Stąd dożynki wpisały się już na stałe w nasz kalendarz ważnych uroczystości, ba byliśmy nawet gospodarzami dożynek powiatu częstochowskiego. Ponadto obok podkreślania wartości pracy na roli podczas dożynek honorujemy osoby, w tym także dzieci i młodzież, które włączają się w kultywowanie polskich tradycji związanych z rolnictwem i różnymi świętami. Tu prym wiodą Koła Gospodyń Wiejskich, które przekazują zwyczaje, tradycje i sposoby tworzenia rzeczy związanych z naszymi świętami, na przykład jak zrobić palmę wielkanocną, pisankę, żłóbek, czy potrawy.

To także buduje ciągłość linii międzypokoleniowej, bo babcie uczą wnuki. To ważny element w kształtowaniu życia społecznego.
– Kiedy nie ma tej ciągłości, to wówczas coś gubimy i dlatego tak ważne jest podtrzymywanie tradycji. Stąd cieszę się, że nasi mieszkańcy to rozumieją i tak licznie włączają się do budowania tradycji.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich jak zawsze przygotowały wyjątkowej urody wieńce dożynkowe…
– Tak, to popis ich artystycznych możliwości. Wieńce będą później eksponowane w Urzędzie Gminy, a potem są przekazywane do parafii.

Kładziecie też Państwo do kultywowania folkloru. Przykładem jest Zespół Pieśni i Tańca „Wrzosowianie”, z licznymi sukcesami i nagrodami w swoim dorobku.
– Zespół „Wrzosowianie” to wizytówka i marka Gminy Poczesna. Występuje na ważnych uroczystościach w całym województwie śląskim i w kraju. Liczy osiemnaście lat i pięknie się rozwija.

Symbolem święta dożynkowego jest chleb. Jaką on powinien stanowić wartość polskiej tradycji?
– Najważniejszą. Nie wyobrażam sobie, aby wyrzucić chleb do kosza. U mnie w domu chleb piekła moja świętej pamięci mama. Rodzice wpoili mi, że chleb jest świętością. I to staram się przekazywać swoim dzieciom i jako wójt mieszkańcom gminy.

Dziękuję za rozmowę.

fot. 1. Tradycyjnie Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały smakowite stoły dożynkowe. Na zdjęciu KGW Bargły z wójtem Krzysztofem Ujmą


GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone