Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 34 (1329) z 2017-08-24, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Ostrzegać trzeba od najmłodszych lat

170 osób wzięło udział w miejskiej grze, zorganizowanej 25 sierpnia br. przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Część bawiła się przy ul. Bardowskiego, część w podczęstochowskim Olsztynie. Dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji na świeżym powietrzu, m.in. zabawę w podchody, grę w siatkówkę, malowanie, animacje taneczne, a nawet kurs pierwszej pomocy. Dla każdego uczestnika przygotowano nagrody. Za sam udział dzieci otrzymały worki-plecaki z zaprojektowanym logo "Idę po mądrość do drzew” oraz piórniki szkolne z wyposażeniem.

Głównym założeniem miejskiej gry profilaktycznej było zwiększenie świadomości z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, ograniczenie liczby zachowań ryzykownych oraz ukształtowanie postaw pozbawionych przemocy i uzależnień.
Zajęcia z pierwszej pomocy prowadziła Aleksandra Krawczyk.

foto: UMCz

100 uczestników z placówek wsparcia dziennego brało udział w miejskiej grze w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Olsztynie, a 70ze Świetlicy Socjoterapeutycznej ”Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego 60.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone